نسخه شماره 2310 - 1388/12/19 -

 اشرفي اصفهاني:
 سو»استفاده از مواضع امام(ره) براي سرپوش گذاشتن برخي رفتارهاست  

عضو شوراي مرکزي خانه احزاب تاکيد کرد: سو»استفاده از مواضع امام(ره) براي توجيه برخي رفتارها است.
محمد اشرفي اصفهاني در گفت وگو با ايلنا در تحليل خود از سخنان اخير سيدحسن خميني مبني بر تلاش جرياني با هدف مغفول گذاشتن بعد رحمانيت نظام و نشان دادن چهره خشن از امام راحل گفت: متاسفانه گاهي شنيده مي شود و يا ديده مي شود که برخي قلم ها يا دست هايي در کار است که زندگي پرافتخار امام(ره) که الگويي براي همه انسان ها بود را به گونه اي به نمايش بگذارد که مواضع و چهره ايشان موجب سو»استفاده دشمنان شود که اين نوع برخورد جفا، خيانت و ظلم آشکاري است.
وي با تاکيد بر جامع الاطراف بودن چهره امام(ره) گفت: چهره امام(ره) پس از معصومين(س) نه تنها در زمان ما بلکه در اعصار گذشته نيز کم نظير است و خدمات و زحمات ايشان بر کسي پوشيده نيست و دوست و دشمن به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي واقف هستند.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: اينکه عده اي امروز پس از گذشت 20 سال از فوت امام بخواهند چهره ايشان را به گونه اي ديگر جلوه دهند خيانت آشکاري به جمهوري اسلامي است.
اشرفي اصفهاني با تاکيد بر اينکه امام(ره) يکپارچه مهر و محبت بود خاطرنشان کرد: بنده از اولين روزهايي که امام در سال هاي 41 و 42 در قم حضور داشتند تا زمان حيات ايشان بارها محضر اين بزرگوار را درک کردم و علماي بزرگ همواره در مورد چهره جذاب و عطوفت امام متفق القول بودند.
وي با بيان اينکه امام در بيان مواضع خود حتي در مورد دشمنان همه جهات را ملاحظه مي کردند ادامه داد: ايشان مواضع خود را با در نظر گرفتن همه زواياي اخلاقي مطرح مي کردند و همواره به مسوولين هشدار مي دادند که مبادا نسبت به مردم رفتاري با بي مهري داشته باشند چراکه اين نوع برخوردها دور از انصاف و انسانيت است.
اشرفي اصفهاني با بيان اينکه سو»استفاده از رفتار و مواضع امام براي سرپوش گذاشتن برخي رفتارهاست تصريح کرد: متاسفانه در حوادث اخير بسياري از افراد مظلوم واقع شدند و عده اي براي اينکه رفتار خود را توجيه کنند اينگونه اقدامات را انجام مي دهند با اين هدف که اينگونه القا کنند که اگر برخوردي امروز صورت مي گيرد در گذشته و در زمان امام نيز وجود داشته است در صورتي که اينگونه نبوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان