نسخه شماره 2308 - 1388/12/17 -

 مديرعامل شرکت کشت و صنعت امام خميني(ره):
 2 ماه است که حقوق، پاداش و عيدي کارکنان پرداخت نشده است 

مديرعامل شرکت کشت و صنعت واحد امام خميني(ره) گفت: در حال حاضر با مشکل پرداخت دو ماه حقوق معوق، پاداش و عيدي کارکنان مواجه هستيم.
ناصر مجدي در گفت وگو با ايسنا  عنوان کرد: در تلاش هستيم تا منابعي را براي پرداخت حقوق معوقه کارکنان و پاداش و عيدي آنها تامين کنيم.
وي با بيان اينکه در حال حاضر قيمت هر کيلوگرم شکر سفيد در بازار 850 تومان است، افزود: افزايش قيمت جهاني شکر بر اين افزايش قيمت موثر بوده اما براي جبران خسارت ناشي از اثرات سرما و خشکسالي به کارخانجات نيشکر به زمان نياز داريم.
مديرعامل شرکت کشت و صنعت واحد امام خميني(ره) بيان کرد: در حال حاضر با 50 درصد ظرفيت و توليد ساليانه 45 هزار تن شکر فعاليت مي کنيم اما در سال هاي گذشته توليد ساليانه ما 97 هزار و 500 تن بوده که دليل آن خسارات ناشي از خشکسالي و سرماست.  مجدي در زمينه مقابله با دامپينگ خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعرفه شکر وارداتي 35 درصد است اما براي جلوگيري از دامپينگ در سال هاي آينده وزارت بازرگاني بايد با تعرفه جلوي واردات را بگيرد و حداقل تعرفه شکر را به 95 درصد برساند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان