نسخه شماره 2275 - 1388/11/03 -

 معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
 در سينماي ايران افراد خيلي شاخص وجود ندارند  

معاون سينمايي معتقد است :سينماي ايران امروز يک بيمار رنجور است و بايد به ان کمک کنيم و تلنگر نزنيم .گاهي انتشار يک خبر راه را براي حل مشکل يک فيلم سينمايي مي بندد.
جواد شمقدري معتقد است که سينماگران ايران همه تقريبا در يک اندازه هستند و گاهي برخي رسانه ها وخبرگزاري ها درباره آنها غلو مي کنند.
به گزارش ايلنا، جواد شمقدري معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به وضعيت سينما گفت:  ما از انتقادات مختلف و نقد و بررسي ها استقبال مي کنيم زيرا معتقديم که نقد منصفانه باعث رونق سينما مي شود.
شمقدري که در موزه سينما سخن مي گفت با تاکيد به توجه ويژه به سينما افزود : با محدود کردن فضا و محدوديت در بودجه وتوليد سينما را نمي توان رونق داد و تجربه گذشته نشان داده است که ايجاد محدوديت باعث رشد نمي شود.
وي با اشاره به وجود هنرجويان بسيار و افراد حرفه اي در حوزه سينما گفت:  دهه امروز دهه فرهنگ است و در دهه فرهنگ توجه به سينما بسيار مهم است.
شمقدري با اشاره به عملکرد خبرگزاري ها و رسانه ها دربخش سينما ونقش آنها در توسعه سينماي ايران افزود: در انتشار اخبار بايد هدف ارتقا» سينما باشد و نبايد خبرهايي که به ضرر سينماي ايران است منتشر نشود. همچنين اولويت و اهميت خبر از جذابيت آن مهمتر است
وي با اشاره به عملکرد يکي از سايت هاي خبري گفت: گاهي انتشار يک خبر راه را براي حل مشکل يک فيلم سينمايي مي بندد.
معاون سينمايي افزود: سينماي ايران امروز يک بيمار رنجور است و بايد به ان کمک کنيم نه اين که به آن تلنگر بزنيم.
شمقدري با اشاره به اينکه سنما نياز به نقد منصفانه دارد افزود: در انتشار اخبار و رويدادها بايد عدالت رعايت شود و از جنجال سازي پرهيز کرد همچنين نبايد فقط اخبار و رويدادهاي تهران را پوشش داد و بلکه بايد اخبار همه استانها را اطلاع رساني کرد.
شمقدري با اشاره به اينکه نبايد در سينما بت سازي کرد گفت: گاهي رسانه ها به يک فيلمساز و يا کارگردان بيش از حد توجه مي کنند در حالي که در ايران اکثر سينماگران در يک اندازه هستند و البته افراد شاخص هم وجود دارند اما افراد خيلي شاخص وجود ندارندو افراد شاخص فاصله زيادي با ديگران ندارند.
شمقدري افزود: بايد در نقل قول ها صداقت را رعايت کنيم و از اغراق گويي و کم گويي خودداري کرد چون مردم همه مسائل را مي فهمند و اين گونه نيست که همه چيز يک طرفه باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان