نسخه شماره 2275 - 1388/11/03 -

 پشت پرده لغو حضور رضايي و ولايتي در برنامه رو به فردا 

لغو مناظره علي اکبر ولايتي و محسن رضايي در برنامه روبه فردا پرسش هاي زيادي در اذهان مردم ايجاد کرد. در مورد دلايل لغو اين مناظره سايت اصولگراي تابناک که وابسته به رضايي است در مطلبي نوشت: دکتر علي اکبر ولايتي و دکتر محسن رضايي که هر دو با حکم رهبر انقلاب عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند، از سال 1357 تاکنون از دوستان نزديک يکديگر بوده و هر دو در جبهه اصولگرايي حضور دارند، آقاي دکتر ولايتي رئيس کميسيون فرهنگي و آقاي دکتر رضايي رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. سايت تابناک ادامه مي دهد: اين دو شخصيت نظام البته از نظر سليقه وخط مشي سياسي با هم تفاوتهايي دارند.
مثلادرانتخابات رياست جمهوري نهم آقاي ولايتي گفته بود که اگر آقاي هاشمي رفسنجاني نامزد انتخابات شود من نمي شوم ولي محسن رضايي گفته بود که نامزد شدن اشخاص هيچ تاثيري درتصميم گيري من ندارد وعملا هم همينطور شد ولي در بحث نامزدي انتخابات رياست جمهوري دهم به يکديگر تعارف مي کردند. با اين وجود تاريخ سي ساله اخير نشان داده است که هردو دريک جبهه سياسي علامت گذاري شده اند.
به همين دليل مناظره محسن رضايي باعلي اکبر ولايتي سوال برانگيز بود! با تحقيقات بيشتر مشخص شد که اصلا براي برنامه پنج شنبه شب گذشته مناظره اي درکار نبوده و توافق صدا وسيما با آن دو گفت وگو پيرامون "آداب مناظره" بوده است و قرار براين بوده که عنوان گفتگو راهم "آداب مناظرات" بگذارند. البته آقاي ولايتي(به نقل از آقاي ضرغامي) گفته بود خوب است درباره مسائل خارجي وامنيت ملي هم بحث شود که محسن رضايي هم قبول کرده بود. ولي ماجرا به همين جا ختم نمي شود. وقتي که زيرنويس هاي صدا وسيما شروع شد که مناظره شب جمعه بين آقايان ولايتي و محسن رضايي هست، محسن رضايي به مسوولان صدا وسيما اعلام نمود که اگر قرار به مناظره است طرف من يکي از سران معترضين باشد. مثلا آقاي موسوي بيايد مناظره کنيم. واگر گفت وگو هست من با آقاي ولايتي موافقم ولي خبر صدا وسيما را اصلاح کنيد.
بعد که به محسن رضايي گفتند که آقاي ولايتي توافق خود را لغو کرده وبه برنامه نمي آيد ايشان گفتند با آقاي(ح .ع) هم که پيشنهاد دوم صدا وسيما بوده موافقم و وقتي گفتند که ايشان بيمار هستند، محسن رضايي گفتند چون قرار شما گفت وگو بوده به تنهايي هم آماده هستم که به برنامه بيايم. براي مناظره هم مشروط به همان شرط که از اصلاح طلبان باشد وآن هم از سران آنها موافقم که صدا وسيما گفته بودند هردو وضعيت ممکن نيست! با وجود آنکه قرار براين بوده که درباره اداب مناظرات صحبت  شود ولي دراين برنامه دوانتقادجدي به روش برنامه وجود داشت: نخست: دو فرد ديگر بجاي آقايان ولايتي ومحسن رضايي آمده بودند، آقاي بروجردي که به افکار و خط مشي آقاي دکتر ولايتي آشنا بود ولي نماينده محسن رضايي رادعوت نکرده بودند. وآقاي حسينيان آمده بود که تلويحا انتقادي هم به محسن رضايي داشت.
دوم: برنامه به سوي فردا بايد تکليف خودش را مشخص کند که گفت وگوست يا مناظره. مردم عادت کرده بودند که ماهيت اين برنامه مناظره باشد.  البته اينکه گفت وگويي پيرامون مناظرات در يک يا دو برنامه صورت بگيرد مانعي نداشت. ولي اگر افرادي را براي مناظره بياورند ولي برنامه گفت وگو باشد، اسم برنامه مناظره باشد ولي عملا گفت وگو صورت بگيرد، درباره اشخاص و افرادي مسائلي مطرح کنند و از آنها به صراحت  يا به کنايه نام ببرند که حضور ندارند از نظر قواعد مناظره واخلاق مناسب نيست. باتوجه به اينکه اين برنامه ابتکار خوبي بوده که صدا وسيما شروع کرده خوب است طراحان آن  مشخص کنند که ماهيت واهداف اين برنامه چيست تا از تاثيرگذاري آن کاسته نشود و زحماتي که مجريان آن کشيده اند ازبين نرود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان