نسخه شماره 2243 - 1388/09/23 -

 کپنهاگ در تسخير حاميان طبيعت 

در پي راهپيمايي فعالان زيست محيطي در کپنهاگ، پايتخت دانمارک، پليس حدود 900 تن را بازداشت کرد. اين راهيپمايي همزمان با برگزاري اجلاس تغيير اقليم در کپنهاگ و در اعتراض به سياست هاي کشورهاي توسعه يافته برگزار شد.  پليس زماني وارد عمل شد که تعدادي از جوانان با پرتاب آجر شيشه هاي مغازه ها را شکستند. راهپيمايي هايي مشابهي در سراسر جهان برگزار شده است. همزمان، وزيران کشورهاي شرکت کننده در اجلاس تغييرات اقليم وارد کپنهاگ شده اند تا پيش از نشست روساي دولت ها، در ادامه گفتگوها که از روز دوشنبه شروع شد شرکت کنند. هيات هاي شرکت کننده در نشست در حال تهيه پيش نويس بيانيه اي هستند که از کشورهاي توسعه يافته مي خواهد تا سال 2020 توليد گازهاي گلخانه اي را به 25 تا 45 ميزان سال 1990 کاهش دهند. اعضاي اتحاديه اروپا هم قصد دارند براي کمک به کشورهاي در حال توسعه براي مقابله با چالش هاي تغييرات اقليمي ده ميليارد و 600 ميليون دلار کمک مالي پيشنهاد کنند. هيات هاي شرکت کننده هنوز درباره مسائلي اختلاف دارند. اين در حالي است که تظاهرکنندگان خواستار صدور بيانيه اي الزام آور و قاطع براي کاستن از گازهاي گلخانه اي هستند. پليس دانمارک مي گويد سي هزار نفر در راهپيمايي روز شنبه شرکت داشتند. برگزارکنندگان راهيپمايي کپنهاگ اين تعداد را يکصدهزار تن عنوان مي کنند. چهره هاي شناخته شده زيادي مانند راهول بوز، هنرپيشه هندي و مري رابينسون، کميسر پيشين حقوق بشر سازمان ملل متحد در اين تظاهرات شرکت داشتند. تظاهرات در مسيري شش کيلومتري ادامه داشت و پس از اين که تعدادي از معترضان اقدام به پرتاب آجر کردند، پليس وارد عمل شد. اين راهپيمائي با همکاري پانصد و پانزده سازمان و نهاد از 67 کشور جهان سازماندهي داده شده بود. تصاوير تلويزيون دانمارک ده ها جوان بازداشت شده را نشان مي داد که با دست هاي بسته در صف نشسته بودند. از 968 بازداشتي، تنها 13 نفر همچنان در بازداشت باقي مانده اند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان