نسخه شماره 2240 - 1388/09/19 -

 عضو فراکسيون خط امام (ره):
  برخي مسوولين و دستگاه هاي اجرايي به قانون تن نمي دهند 

عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس با ابراز تاسف از تاخير در تقديم لايحه بودجه سال 1389 به مجلس، به انتقاد از مسووليني پرداخت که کارمندان و طبقه زيردست خود را به رعايت قانون دعوت مي کنند اما خود به قانون توجه چنداني ندارند.
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با «پارلمان نيوز» درباره تاخير دولت در ارسال لايحه بودجه سال89 به مجلس شوراي اسلامي گفت: «لايحه بودجه، مهمترين لايحه اي  است که در طول سال از جانب دولت در صحن مجلس مطرح مي شود چرا که تمام تصميم گيري ها در مورد حوزه مالي و فعاليت هاي اداري کشور را در طول سال آينده اين بودجه مي کند.»
وي افزود: «در آئين نامه داخلي مجلس در ماده216 با صراحت اعلام شده که دولت موظف است تا 15 آذر هر سال لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقديم کند، دليلش هم اين است که مراحل اداري بررسي بودجه در کميسيون ها، کميسيون تلفيق و سپس صحن، زمان بر است.»
عضو کميسيون صنايع و معاون مجلس تصريح کرد: «هر چند نمايندگان بارها نسبت به تاخير در ارائه لايحه به دولت تذکر داده اند و  رئيس مجلس هم مکاتبه انجام داده و تخلف را متذکر شده است اما همچنان شاهد آن هستيم که اين لايحه به مجلس نيامده است.»
نماينده اصلاح طلب ساري ادامه داد: «نمايندگان معتقد هستند در موقعيتي که همه همديگر را به رعايت قانون توصيه مي کنند برخي مسئولين و دستگاه هاي اجرايي به قانون تن  نمي دهند و اين يک نقيصه و عارضه منفي در بدنه تصميم گيري است.»
وي يادآور شد: «عده اي فقط رعايت قانون را به کارمندان و طبقه متوسط سفارش مي کنند در حالي که يبشتر از طبقه پائين خود مسوولين دستگاه اجرايي بايد به قانون واقف باشند و آن را اجرا کنند.»
عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس به 4 تصميم گيري مهم مجلس در سال جاري شامل قانون بودجه سال1389، برنامه پنج ساله پنجم، لايحه هدفمند کردن يارانه ها و همچنين بررسي گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: «با زمان کمي که پيش رو است مجلس به وظيفه خود در قبال لايحه هدفمندکردن يارانه ها عمل کرد.» وي افزود: «مجلس با استفاده از ابزار قانوني خود يعني تذکر و حتي مکاتبه براي نظارت بر اجراي صحيح قانون در قبال دولت استفاده کرده است با اين حال لايحه بودجه هنوز به مجلس نيامده است.»
يوسف نژاد تاکيد کرد: «در حال حاضر هدفمند شدن يارانه ها که به صورت قانون در نيامده است که موقعيت اجرايي پيدا کند که دولت به اين دليل بخواهد لايحه بودجه را دير به مجلس بدهد، ضمن آنکه اگر اين لايحه به صورت قانون هم درآيد سه رديف خاص در بودجه بدين منظور گنجانده مي شود و از اين لحاظ مشکلي وجود ندارد.»
نماينده ساري ادامه داد: «اين کم توجهي با بي توجهي تصميم گيران مجلس در ارسال لايحه بودجه در بين نمايندگان مجلس انعکاس منفي داشته و ما انتظارمان اين است که براي هفته آينده آن چيزي که از جانب دولت وعده داده شده اين لايحه به مجلس بيايد و در دستور کار قرار بگيرد چرا که موضوع بسيار مهمي است.»
اين عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا احتمال نمي دهد روابط دولت و مجلس به سمت يک لجبازي در حال حرکت است، گفت: «من چنين برداشتي ندارم و فکر مي کنم مسائل از آنجا ناشي مي شود که آقايان مساله را ساده و سهل مي گيرند حتي اگر لجبازي هم باشد ضررش به مردم مي رسد اگر چنين چيزي باشد و لجبازي باشد نشست هاي مشترک دولت و مجلس چه حاصلي دارد؟ جلساتي که براي رسيدن به راه هاي ميانبر براي رسيدن به هدف است اين جلسات را به يک جلسات سمبليک و تشريفاتي مبدل مي کند که دولت مجلس را دعوت مي کند و بالعکس هرچند که تاکنون نيز نتيجه خاصي از اين جلسات به دست نيامده است.»
وي خاطر نشان کرد: «اگر اين روند ادامه پيدا کند ضررش به مردم مي رسد و نتيجه اين روند تصويب قوانين با شتاب زدگي و يا با تاخير است.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان