نسخه شماره 2233 - 1388/09/09 -

 دعواي برادر زن و داماد رنگ خون گرفت 

گروه حوادث: مرد جواني که با شوهر خواهر خود درگير شده بود بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل رسيد.
به گزارش خبرنگار مردم سالا ري،  ساعت 8 شب جمعه 6 آذر سال جاري  ماموران کلانتري 110 شهدا از طريق مرکز فوريت هاي پليسي 110 تهران از وقوع يک حادثه با خبر شدند.
ماموران با حضور در بيمارستان سينا دريافتند يک مرد 36 ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحيه پهلويش زخمي شده و پس از رسيدن به بيمارستان به قتل رسيده است.
شهرياري، بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: تحقيقات آغاز شد تا اينکه خانواده مقتول مدعي شدند شوهر خواهر وي با چاقو به سمت مقتول حمله ور شده و او را به قتل رسانده است.
وي ادامه داد: متهم به نام رضا 44 ساله شناسايي و دستگير شد و در بازجويي ها مدعي شد روز حادثه زماني که همسرش را از بيمارستان به خانه آورده است همسرش آه و ناله کرده است و با يکديگر بحث کرده اند.  رضا مدعي شد برادر زنم وارد بحث ما شد و گفت همسرت تازه وضع حمل کرده با او بحث نکن و سرش داد نکش که در اين لحظه با يکديگر درگير شديم.
وي ادامه داد: در اين درگيري برادر زنم هر چه توانست من را زد و براي آنکه مرا بترساند با چاقويي که به دست داشت دو  ضربه به ناحيه سر خود وارد کرد که من چاقو را از دست وي گرفتم و يک ضربه به سمت وي رها کردم.
بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران گفت: دو  ضربه اي که رضا مدعي است مقتول به خود وارد کرده است کاملا مشهود است و همسر رضا و مادر زن وي نيز همين نحوه درگيري را تاييد کرده اند.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان