نسخه شماره 2233 - 1388/09/09 -

 شانزدهمين شماره گلستان هنر  

شانزدهمين فصل نامه «گلستان هنر» در تاريخ هنر و معماري ايران زمين، ويژه تابستان 1388، منتشر شد.
به گزارش مردم سالاري به نقل از اداره کل روابط عمومي فرهنگستان هنر، سرآغاز اين شماره از فصلنامه «گلستان هنر» به «رشته ها و مهره هاي تاريخ هنر» نوشته مهرداد قيومي بيد هندي اختصاص دارد. در ادامه نيز مقالاتي باعنوان «تحليل تاريخي و علمي نسخه هاي مذهب و نگاره هاي ايراني» نوشته ماندانا برکشلي، «جواز و فن ساخت کاغذ سمرقندي» نوشته فرهاد نظري، «دست و کار و ماده در ساختن کاخ خورنق» نوشته جواد مدرسي، «مواد در کاشيگري سده هفتم هجري براساس کتاب عرا يس الجواهر و نفايس الاطايب» نوشته عبد الله موزن زاده کلور، «مواد و فنون تصنيع ساز در رساله موسقي کنزالتحف» نوشته بابک خضرايي، «فصالي و نيلوفر» نوشته يعقوب آژند و... به چاپ رسيده است.  گفتني است فصلنامه «گلستان هنر» در تاريخ هنر و معماري ايران زمين، هر فصل به صاحب امتيازي فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، مديرمسوولي ميرحسين موسوي و سردبيري مهرداد قيومي بيدهندي منتشر مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان