نسخه شماره 2200 - 1388/07/29 -

 علا وه بر واقعي کردن قيمت حامل هاي انرژي از سوي مجلس صورت گرفت
 تصويب هدفمند کردن يارانه هاي اساسي  
 دولت موظف به هدفمندکردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير و شکر تا پايان برنامه پنجم شد

نمايندگان مجلس با اصلاح و تصويب ماده 4 لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دولت را موظف کردند که به تدريج و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم نسبت به هدفمند کردن يارانه گندم، برنج،  روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي اقدام کند.
دراين ماده که با 135 راي موافق، 54 راي مخالف و 9 راي ممتنع به تصويب رسيد، مقرر مي کند که يارانه پرداختي به توليدکنندگان بخش کشاورزي نبايد در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
به گزارش ايسنا، دارو و نهاد ه هاي کشاورزي (بذر، کود و نهال) نيز از جمله مواردي بود که قرار بود بر اساس لايحه يارانه شان به تدريج حذف شود، اما با پيشنهاد نمايندگان، اين دو مورد از لايحه حذف شد.
بنابراين گزارش، حذف نهاده هاي کشاورزي از ماده 4 لايحه هدفمند کردن يارانه ها پيشنهاد يونس اسدي نماينده مشکين شهر بود.
وي در توضيح اين پيشنهاد خود گفت: شما نمايندگان را به شعار يا ابوالفضل ارجاع مي دهم و از شما مي خواهم به خاطر حرمت شعار يا ابوالفضل دقت کنيد و به حذف نهاده هاي کشاورزي از هدفمند کردن يارانه ها راي دهيد.
بنابراين گزارش، هنگام صحبت هاي اسدي نمايندگان با شنيدن اين شعار با گفتن عدد 2 مخالفت خود را اعلام کردند; اما پس از اعلام راي مشخص شد 104 نماينده با پيشنهاد حذف اين عبارت موافق بودند، لذا اين پيشنهاد به تصويب رسيد.
 در جلسه ديروز نمايندگان به پيشنهاد توکلي براي حذف کلمه "حداکثر" راي مثبت دادند، به طوري که دولت موظف شد به تدريج و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم ماده 4 لايحه هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند.
احمد توکلي نماينده تهران در خانه ملت با ارايه پيشنهادي براي حذف عبارت "حداکثر" از ماده 4 لايحه هدفمند کردن يارانه ها که دولت موظف شده به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمندکردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي، خدمات ريلي و نهاده هاي کشاورزي اقدام نمايد، اظهار کرد: تاکنون در چهار مورد لفظ حداکثر با راي نمايندگان حذف شده است تا تضمين شود دوره اجراي قانون 5 سال کمتر نشود.
توکلي ادامه داد: در اين شرايط که قانون 5 ساله اجرا شود، شوک کمتري به اقتصاد وارد خواهد شد و در مرکز مطالعه مرکز پژوهش هاي اداره بازرگاني دولت نهم در صورت افزايش قيمت صددرصدي کالاهاي اساسي 19/3 درصد تورم ايجاد مي شود که خطرناک است.
وي گفت: طبيعي است که با وجود کلمه "حداکثر" در اين ماده دوره اجراي قانون را به شکل فعلي در اختيار دولت مي گذاريم و دولت مي تواند سه ساله هم اين قانون را اجرا کند، در حالي که فشار زيادي وارد شده و در نتيجه براي کاهش اين خطر درخواست دارم با حذف کلمه "حداکثر" موافقت کنيد که دوره اجراي اين قانون 5 سال کمتر نشود.
پس از صحبت هاي توکلي که مخالف و موافقي نيز نداشت، نمايندگان با 134 راي موافق و 38 راي مخالف از 197 نماينده حاضر در جلسه به اين پيشنهاد راي مثبت دادند.
بنابراين دولت موظف شد به تدريج و تا پايان برنامه 5 ساله پنجم نسبت به هدفمند کردن يارانه موارد ذکر شده در ماده 4 لايحه هدفمند کردن يارانه ها اقدام کند.  در جلسه ديروز همچنين نمايندگان  به پيشنهاد خباز نماينده کاشمر براي حذف عبارات "گندم، روغن، شکر و دارو" از لايحه هدفمند کردن يارانه راي مثبت ندادند.
به گزارش ايسنا،  در ماده 4 لايحه  هدفمند کردن يارانه ها دولت موظف شده است تا نسبت به هدفمند کردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير و شکر به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله  پنجم اقدام کند.
محمدرضا خباز نماينده کاشمر در ارائه پيشنهادي نسبت به حذف عبارت "گندم، روغن، شکر و دارو" از ماده 4 اين لايحه گفت:  حامل هاي انرژي و مواد سوختي حدود 90 تا 95 درصد يارانه ها را به خود اختصاص مي دهند، اما برخي از کالاها ميزان کمتري داشته، اما نقش آن در زندگي مردم موثرتر است که مهم ترين آن در ابتدا گندم، بعد از آن روغن، سپس شکر و در نهايت دارو است.
وي خطاب به نمايندگان گفت: حتي در مراجعان مشاهده مي کنيد که بسياري از مردم توان گرفتن نسخه از پزشک را هم ندارند و با توجه به اينکه نان، قوت لايموت مردم است اگر قرار باشد قيمتش افزايش يابد آن طبقه اي که سنگ شان را به سينه مي زنيد بيشتر ضرر مي کنند.
اين نماينده پيشنهاد دهنده اظهار کرد: تلفن هاي زيادي از سراسر کشور به کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مي شود که اگر به آنها گوش کنيد بايد مصالح مردم را در نظر بگيريم و ضمن در نظر گرفتن اين مصالح بايد بحث هدفمند کردن يارانه ها را هم مد نظر قرار داد، اما چه عجله اي است که همه آن در يک زمان صورت گيرد مگر دنيا مي خواهد به پايان برسد.
وي ادامه داد: اول حامل هاي انرژي را هدفمند کنيم و در سال هاي بعد فرصت مناسب را با آماده کردن مردم از نظر روحي و فکري مهيا کنيم.  وي گفت: خدمات هواپيمايي، پستي و ريلي را از مردم اخذ کنيم، اما با در نظر گرفتن هدفمند کردن يارانه گندم، روغن، شکر و دارو گرفتاري مردم مضاعف مي شود.
وي با بيان اينکه قانون گذاري را از مجلس نگرفته اند و مي توان در سال 89 و 90 تصميمات جدي در مورد يارانه اين چهار اقلام گرفت و همچنين در برنامه پنج ساله پنجم نيز که به مجلس ارائه مي شود براي اين اقلام تصميم گيري کرد، گفت: در اين شرايط به يکباره فشارهاي فراواني به مردم وارد نمي شود و اثر رواني آن بالا نخواهد بود.
وي در مورد صحبت يکي از نمايندگان مبني بر اينکه اگر قيمت نان را گران کنيم کيفيت آن بيشتر مي شود و در حال حاضر نان بي کيفيت به مردم مي دهند، گفت: بايد در اين شرايط نظارت کرد.  به گزارش ايسنا، مصباحي مقدم در تذکري نسبت به اين حرف خباز گفت: ايشان عرض بنده را ناخواسته و تحريف شده بيان کرد، چرا که حرف من اين بود يارانه ها را که به اين شکل کنوني مي دهيم سبب اتلاف و فساد مي شود و اگر پولش را به مردم بدهيم سودي به همراه نخواهد داشت.  پس از راي گيري نمايندگان اين پيشنهاد خباز راي نياورد.
گفتني است از بين پيشنهاددهندگان ماده  4 لايحه  هدفمند کردن يارانه ها  پيشنهادات حذف تک تک اين اقلام براي هدفمند کردن يارانه آنان چون گندم، برنج، روغن ، شير و شکر به جز دارو راي نياورد و فقط هدفمند کردن يارانه دارو به زمان ديگري موکول شد و در اين لايحه يارانه دارو برداشته نمي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان