نسخه شماره 2200 - 1388/07/29 -

 شهردار سابق اراک:
 حاضرم با شوراي شهر مناظره کنم 

شهردار سابق اراک گفت: با توجه به اعتقاد و اعتمادي که به عملکرد تيم مديريتي شهرداري اراک داشتم، حاضر هستم که به صورت مناظره و رو در رو با حضور مردم و رسانه ها پاسخگوي ابهامات مطرح شده در روزهاي اخير باشم.
علي اکبر کريمي، در گفت وگو ايسنا با بيان اين مطالب افزود: متاسفانه پس از ترک شهرداري اراک، ابهاماتي عليه تيم سابق مديريتي شهرداري اراک مطرح شده که با توجه به اعتقاد و اعتماد به سلامت کارمان و عملکرد مثبتي که داشته ايم، آمادگي کامل براي پاسخ گويي به پرسش ها و ابهامات مطرح شده، در حضور مردم و رسانه ها را داريم.
وي تاکيد کرد: تيم شهرداري در دوره من يکي از سالم ترين مجموعه ها بوده که عملکرد مطلوبي نيز داشته است اما، عده اي براي اقناع افکار عمومي اقدام به طرح ابهاماتي دراين زمينه مي کنند.
وي گفت: به عنوان مدير مجموعه شهرداري اراک حاضر به پاسخ گويي به تمامي مطالب و پرسش هاي مطرح شده در روزهاي اخير هستم.
کريمي، درخصوص بيانيه اي که در نماز جمعه اين هفته عليه او پخش شد، اظهار کرد: به عنوان شهردار اراک از روز اول طرح سوال و استيضاح خواهان حضور مردم و رسانه ها درجريان استيضاح بودم اما، اعضاي شوراي شهر با اين امر مخالفت کردند و به اين دليل جلسات طرح سوال از شهردار اراک به صورت غير علني برگزار شد.
شهردار سابق اراک ادامه داد: با وجود اين، در جلسات طرح سوال پاسخ پرسش ها به طور کامل داده شد و در صورت جلسه شوراي شهر نيز اين امر وجود دارد اما، عده اي تنها به انتشار سوالات و پخش آنها در نماز جمعه اراک کرده اند.
وي تاکيد کرد: سوالات مطرح شده با تصميم اعضاي شوراي شهر به صورت محرمانه بود و جاي سوال دارد که چگونه اين سوالات محرمانه در بين مردم منتشر شده است؟
وي تصريح کرد: با وجود اين، ابايي از پخش سوال ها در نماز جمعه ندارم و از اين موضوع نيز خوشحال هستم زيرا مردم در جريان مسايل و سوالات طرح شده قرار مي گيرند. کريمي، درخصوص زمان بهره برداري از برخي پروژه هاي عمراني شهر اراک گفت: در آن دوره مديريت، پروژه ها به گونه اي ديگر بود و کارها به صورت شبانه روزي پيگيري مي شد. وي تاکيد کرد: هم چنين بايد توجه داشت که بهره برداري از پروژه ها به معناي تکميل کامل نيست و مي توان جداول حاشيه و پياده روسازي را در چند روز آتي به پايان رساند. کريمي در پايان گفت: آرزو دارم که هرچه سريع تر اين پروژه ها به بهره برداري برسند تا مردم بتوانند از اين خدمات استفاده کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان