نسخه شماره 2200 - 1388/07/29 -

  چراغ دهمين دوسالانه پوستر تهران بدون بزرگان روشن شد  

دهمين دوسالانه جهاني پوستر تهران بدون حضور هنرمندان شاخص گرافيک و مدير دفتر هنرهاي تجسمي در موزه هنرهاي معاصر کار خود را آغاز کرد.  موزه هنرهاي معاصر تهران ميزبان گرافيست هاي جواني بود که آمده بودند تا چراغ دهمين دوسالانه جهاني پوستر تهران را در حالي روشن کنند که جمعيت زيادي از هنرمندان اين حوزه پيش از اين اعلام تحريم کرده بودند.  در اين روز محمود شالويي مدير دفتر هنرهاي تجسمي نيز که براي شرکت در نمايشگاه کتاب فرانکفورت عازم آلمان شده بود، در مراسم افتتاحيه حاضر نشد و به جاي او احسان آقايي معاون موزه هنرهاي معاصر در اين مراسم حضور پيدا کرد.  آقايي با اشاره به دهمين دوسالانه پوستر تهران گفت: با نگاه به آثار ارايه شده در اين نمايشگاه متوجه رسالت و کارکرد اجتماعي پوستر مي شويم و به خصوص در بخش بين الملل شاهد يک تغيير و تحول جدي در سطح هنر پوستر و گرافيک هستيم.
او ادامه داد: پوستر مهم ترين هنري است که در عرصه هنرهاي تجسمي در دل مردم جا کرده است و اين موضوع رسالت هنرمندان اين عرصه را سنگين تر مي کند، زيرا پوستر به تنهايي مي تواند به انديشه سازي بينجامد.  آقايي تصريح کرد: آثار ارسالي به اين دوسالانه بسيار تاثيرگذار و مهم در ارتقاي فرهنگ مدني و اجتماعي است و خوشحاليم که اين نمايشگاه آخرين نمايشگاه رقابتي در موزه هنرهاي معاصر محسوب مي شود و از اين پس موزه به جايگاه موزه اي خود برمي گردد و قرار است هنرمندان تاثيرگذار جهاني براي نمايش آثارشان دعوت شوند. 
در ادامه اين مراسم يک دقيقه سکوت به ياد مرتضي مميز پدر گرافيک ايران شد و سپس محمد خزايي دبير دهمين دوسالانه پوستر تهران گزارش خود را ارايه کرد.  خزايي عنوان کرد: يکي از مهم ترين امتيازات هر دوسالانه اي برگزاري به موقع آن است و دوسالانه پوستر تهران هم امسال بايد قبل از شروع سال ميلادي برگزار مي شد که خوشبختانه با وجود تمام مشکلات اين دوسالانه در تاريخ مقرر برگزار شد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان