نسخه شماره 2194 - 1388/07/21 -

 تاکيد کواکبيان بر پاسخگو شدن سازمان هاي دولتي 

پنجمين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي با حضور رييس مجلس آذرماه برگزار مي شود. به گزارش ايسنا، نشست خبري پنجمين جشنواره خدمت رساني و پاسخ گويي پيش از ظهر ديروز با حضور محسن کوهکن عضو هيات رئيسه مجلس، کواکبيان عضو شوراي سياستگذاري جشنواره و اسکندري دبير جشنواره در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. کواکبيان عضو شوراي سياستگذاري جشنواره پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع را جزو آموزه هاي ديني و تاکيدات مقام معظم رهبري عنوان کرد و گفت: هر چه بتوانيم اين مفهوم را بيشتر جا بيندازيم بيشتر به جامعه خدمت کرده ايم و اين کار مي تواند باعث افزايش پاسخگويي باشد. وي هدف از برگزاري اين جشنواره را بهتر کردن خدمت رساني و پاسخگو کردن سازمان ها عنوان کرد و يادآور شد: عمده کار بحث فرهنگ سازي است که البته اين کار دراز مدتي است، اما تلاش ما در جهت پاسخ کردن است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان