نسخه شماره 2192 - 1388/07/19 -

 رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني سازمان بهزيستي هشدار داد:
 افزايش تعداد بيماران رواني در ايران  
 انتقاد از اهميت ندادن مسوولين به مقوله سلا مت روان

رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي گفت: متاسفانه در سياست گذاري هاي اعمال شده به مقوله سلامت روان اهميت زيادي داده نمي شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسين نحوي نژاد رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي در نشست خبري امروز با اشاره به روز جهاني سلامت روان تاکيد کرد: شعار فدراسيون جهاني سلامت روان براي امروز سلامت روان در مراقبت هاي اوليه بوده است.
او افزود: بيماري هاي رواني قربانيان خود را انتخاب نمي کنند ودر هر گروه سني بيمار رواني وجود دارد به طوري که رشته اي تحت عنوان فوق تخصص بيماري هاي اطفال وجود دارد که بر اين اساس بيماري هاي رواني در بين سالمندان، زنان در سن باروري و معلولان وجود دارد که اگر به بحران هاي آنها در هر گروه سني پاسخ مثبت داده نشود اين مشکل رخ مي دهد. رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي يادآور شد: مشکلات روحي و رواني تبعات جدي براي مسائل اقتصادي، اجتماعي جامعه مي گذارد و فرد رواني و خود خانواده از چرخه توليد و اقتصاد خارج مي شوند. او با بيان اينکه يک جاده دوطرفه بين سلامت جسمي  روحي وجود دارد خاطر نشان کرد: بيماران استيزوفرني مستعد بيماري هاي جسمي زيادي بوده و بيماران مزمن جسمي نيز در معرض انواع بيماري هاي روحي قرار دارند. اما متاسفانه در سياست گذاري هاي اعمال شده به مقوله سلامت  روان اهميت زيادي داده نمي شود.  نحوي نژاد ادامه داد: سازمان بهداشت جهاني در سال 2007 اعلام کرد که 25 درصد جوامع با بيماري هاي روحي  رواني دست به گيربان اند که نمي توان گفت از هر چهار نفر يک نفر بيمار رواني است بلکه طيف هاي گوناگون مشکلات رواني در آنها وجود دارد. رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي پنج بيماري رواني را مسئول 60 درصد مرگ  و ميرهاي رخ داده در دنيا دانست و تصريح کرد: بيماري قلبي، عروقي، ريوي مزمن، ديابت، افسردگي و بيماري سرطان از جمله اين بيماري ها بوده که بيماري افسردگي 60 درصد مرگ  و ميرهاي دنيا را به خود اختصاص داده است که مطابق با اين آمار افسردگي چهارمين عامل سال هاي از دست رفته به دليل ناتواني بوده که به زودي در دنيا دومين علت محسوب مي شود و در کشور ما نيز اولين علت ساليان از دست رفته عمر به علت ناتواني است. رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي با بيان اينکه بار بيماري هاي رواني از 11 درصد از سال 77 به 16 درصد به سال 82 رسيده يادآور شد: 450 ميليون بيمار رواني در دنيا وجود دارد که بايد در مورد وضعيت آنها مداخله کرد. او درمورد وضعيت ايران نسبت به اين بيماري عنوان کرد: در ايران 21/3 درصد در مناطق روستايي و حدود 21 درصد در مناطق شهري اختلالات در مسائل رواني وجود داشته و 6 درصد افراد ايراني دچار روان پريشي و اسکيزوفرني هستند که به طور مشخص اختلالات رواني در افراد متاهل جدا شده و طلاق گرفته شايع تر است همچنين شيوع بيماري در افراد بيکار بيشتر از شاغلان بوده است. به گفته نحوي نژاد شيوع افسردگي در دنيا 12/5 درصد است که در ايران خصوصا طيف افسردگي اساسي هشت درصد پيش بيني شده است.
رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي به هفت دليل اصلي توجه ويژه به سلامت روان بيماران رواني پرداخت و گفت: بار بيماري رواني زيادي از جمله مسائل اقتصادي، اجتماعي، از دست دادن شغل و وابسته بودن سلامت رواني  جسمي به يکديگر از دليل عمده اين توجه بوده است. همچنين شکاف عميق بين نيازهاي افراد و خدماتي که به آنها ارائه مي شود وجود دارد که اگر بتوان خدمات اوليه را در سلامت روان افراد تعريف کنيم سهولت افراد به خدمات بيشتر مي شود. به گفته نحوي نژاد افراد زيادي در مناطق روستايي دچار اختلالاتي هستند که بايد مسافت زيادي را براي رسيدن به يک روانپزشک طي کنند. بيمارستان هاي رواني شرايط لازم براي تکريم حقوق انساني بيماران رواني را ندارند.
رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي يادآور شد: توجه ويژه به سلامت روان بيماران رواني موجب تکريم حقوق انساني آنها مي شود به طوري که بر اساس گزارش هاي رسيده بيمارستان هاي ايران در يک وضعيت ناخوشايندي در برخي مواقع بيمار را منزوي و ايزوله کرده و تنها به اين فرد خدمات دارودرماني صرف ارائه مي دهد.
نحوي نژاد تصريح کرد: در بانک اطلاعات مرتبط با بيماران رواني 101 هزار بيمار رواني مزمن شناسايي شده که از اين تعداد 67 درصد مرد و 33 درصد زن هستند و اطلاعات آنها از بيمارستان هايي که خدمات ويژه به بيماران مزمن رواني ارائه مي دادند کسب شده است. او افزود: بهزيستي طي هشت سال حداقل به 45 هزار نفر بيمار رواني ارائه خدمت کرده در حالي که جمعيت هدف 21 هزار نفر بوده است. به گفته نحوي نژاد در ابتداي سال 84 بودجه ستاد ساماندهي بيماران رواني 9 ميليارد و 400 ميليون تومان ودر ابتداي سال 87 نيز اين بودجه به 25 ميليارد تومان رسيده که رشد 300 درصدي اعتبارات را شاهد بوده ايم.
رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي گفت: شش هزار و 500 تخت شبانه روزي ايجاد شده که هدف اصلي راه اندازي اين مراکز نبوده بلکه بايد ظرفيت موجود را براي اقامت طولاني مدت اين بيماران ايجاد مي کردند.
او افزود: تعداد زيادي از بيماران سپرده شده به بهزيستي مجهول الهويه بوده که از طريق مقامات قضايي و انتظامي و حتي مردم به بهزيستي معرفي شده است. نحوي نژاد ادامه داد: بهزيستي از ميان 45 هزار بيمار رواني به دو هزار نفر بيمار رواني مجهول الهويه خدمت مي دهد. او افزود: در کنار مراکز شبانه روزي ظرفيت هاي روزانه را نيز ايجاد کرده و ظرفيت مراقبت بر منازل نيز آغاز شده است همچنين براي تکريم مددجو مراکز شبانه روزي موجود به مراکز جامع تبديل شده است. رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي با اشاره به آمار مربوط به پايان سال 87 تصريح کرد: 71 مرکز شبانه روزي، 49 مرکز جامع، 34 مرکز مراقبت در منزل، 12 مرکز روزانه و 10 مرکز اوتيسم يا اختلالات ناقص رشدي داشته ايم. نحوي نژاد يادآور شد: اگرچه طبق دستورالعمل بهزيستي جمعيت هدف ما 18 تا60 ساله ها بودند اما مرزها را شکسته و به کودکان اوتيسم هم خدماتي را ارائه مي دهيم. به گفته رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و مزمن سازمان بهزيستي از سال 84 تعداد مراکز جامع از 87 مرکز به 120 مرکز تا پايان 87 رسيده و مراکز مراقبت روزانه نيز از 15 مرکز در سال 84 به 63 مرکز در سال 87 رسيده و رشد 400 درصدي داشته است. نهوي نژاد ادامه داد: بهزيستي سال گذشته 21 هزار بيمار رواني را در خانواده ها تحت پوشش قرار داد و به هشت هزار و 600 نفر نيز کمک رفاهي ارائه کرد.همچنين شش هزار و 335 نفر از مراکز شبانه روزي استفاده و پنج هزار و 700 بيمار نيز با کمک تيم سيار در منازل معاينه شدند; هزار و 300 نفر از مراکز روزانه استفاده و 450 کودک اوتيسمي از مراکز استفاده کردند.
او در ارتباط با کودکان اوتيسمي در کشور تاکيد کرد: اگرچه کار براي اين کودکان دشوار است اما در حال حاضر براي هر کودک اوتيسمي يک روانشناس به کار برده ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان