نسخه شماره 2192 - 1388/07/19 -

 ويژه نامه انتخاباتي ارگان دولت چهار ماه پس از انتخابات 

در شرايطي که روزنامه هاي منتقد دولت با گذشت چهار ماه پس از انتخابات سعي مي کنند از دامن زدن به خبرها و تحليل هاي حوادث و التهابات پس از انتخابات خودداري کنند، روزنامه هاي  حامي دولت همچنان به اين موضوع مي پردازند به طوري که روزنامه ايران- ارگان دولت ديروزضميمه اي تمام رنگي در 162 صفحه درباره پرونده انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چاپ کرده است .
در اين ويژه نامه  بيشتر حواشي هيجاني انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري برجسته شده و اين ويژه نامه به گونه اي سعي کرده است تا اين التهابات را مورد توجه قرار دهد.
از ويژگي هاي اين ويژه نامه تلاش براي پيوند بين انتخابات اخير با موضوع انقلاب مخملي است  و در اين زمينه مصاحبه هايي با برخي چهره هاي شناخته شده حامي دولت به انجام رسيده است.در اين مجموعه گزارشي  نيز درباره نقش شبکه تلويزيوني بي بي سي فارسي در ناآرامي هاي اخير پس از انتخابات رياست جمهوري  به چشم مي خورد.اين ويژه نامه در تيراژ گسترده و به صورت ضميمه اي رايگان در سطح کشور منتشر شده است.لازم به ذکر است که روزنامه ايران ، در 3 تير ماه سال گذشته نيز به مناسبت سومين سالگرد انتخاب محمود احمدي نژاد در انتخابات تير ماه  سال 1384، ويژه نامه اي در اين زمينه چاپ کرده بود.
اخيرا مرکز اسناد انقلاب اسلامي نيز دو کتاب درباره وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري به چاپ رسانده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان