نسخه شماره 2183 - 1388/07/08 -

 تاييد حذف نام خليج فارس ازپشت جلد کتاب هاي اول ابتدايي 

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تصحيح نقشه ايران در پشت جلد کتاب «بخوانيم» اول ابتدايي که خليج فارس از آن حذف شده است، در سال تحصيلي آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، سيدرمضان محسن پور در حاشيه مراسم رونمايي از کتاب هاي درسي که صبح ديروز در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش کشور برگزار شد، در پاسخ به پرسشي درباره حذف خليج فارس از نقشه پشت جلد کتاب «بخوانيم» اول ابتدايي، گفت: اين کار از روي عمد نبوده است و علاوه بر اين، در نقشه ترسيم شده در داخل کتاب توجه شود، خليج فارس به خوبي مشخص شده است. وي در عين حال گفت: طراحي پشت جلد آن کتاب درسي، طراحي دانش آموزي است که سه جمله را با خط خود نوشته است و شايد به همين دليل، در ذکر نام خليج فارس غفلت شده است; لذا هيچ منظوري در اين باره وجود نداشته است. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به حساسيت هاي موجود و تبليغات وسيع کشورهاي عربي در مورد تعلق نداشتن خليج فارس به ايران، اين سهل انگاري ها توجيه پذير است، عنوان کرد: اين تلقي برخي از همکاران شماست. ما حساسيت و دقت لازم را در اين زمينه داريم و اهانتي نسبت به اين موضوع نشده است. گفتني است، تاييد سرپرست وزارت آموزش و پرورش در مورد حذف خليج فارس از کتاب «بخوانيم» اول ابتدايي در حالي صورت مي گيرد که معاون پژوهشي وزارتخانه متبوع اساسا اين اقدام را يک «اشتباه» تلقي نمي کند و معتقد است که طرح پشت جلد آن کتاب، يک طرح گونه است که الزاما نبايد از جزييات يک نقشه دقيق رسمي برخوردار باشد. محسن پور همچنين در پاسخ به پرسشي درباره حذف نام پادشاهان و ايران باستان از کتب درسي تاريخ، گفت: تغيير در کتاب هاي درسي بايد به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد و کسي نمي تواند به تنهايي محتواي کتاب هاي درسي را تغيير دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان