نسخه شماره 2179 - 1388/07/04 -

 اگر فردي در آن سوي دنيا ادعاي مذاکره کرد ما نبايد آن را مستند کنيم 

محمدرضا باهنر، تصريح کرد: موسع کردن دايره کساني که عالما و عامدا عليه نظام کار کرده اند، به نفع نظام و مردم نيست و نمي تواند نويدبخش فضاي آرام باشد.  نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر،  با بيان اينکه اين بيانات کاملا روشن و شفاف بود، اظهار کرد: متاسفانه بعد از جريان انتخابات، يک عده عالما و عامدا تهمتي را به نظام زدند و يک دروغ بزرگ گفتند و توهماتي در اذهان به وجود آوردند که اگر اين توهمات تبديل به باور شود، پاک کردن آن سخت است.   وي خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم که در جريانات اخير يک عده اغتشاشگر بوده و يک عده احساساتي بودند که وارد ميدان شدند و يک عده هم نظاره گر بي تفاوتي بودند که مي خواستند از اين تعاملات سياسي و اجتماعي در حال رخ دادن، پيام بگيرند، اين در حالي است که بعضي از رسانه ها در تلاش هستند که علاوه بر اغتشاشگران، کساني را که تحت تاثير هيجانات اجتماعي قرار گرفتند نيز به سمت اغتشاشگران هل بدهند و حتي افرادي که سکوت کرده و نظاره مي کردند را نيز متهم کردند.
باهنر با بيان اينکه موسع کردن دايره کساني که عالما و عامدا عليه نظام کار کرده اند، به نفع نظام و مردم نيست و نمي تواند نويدبخش فضاي آرام باشد، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري گفت: بايد تکليف اغتشاشگران از بقيه جدا شود و بايد تلاش کنيم که براي بقيه مباحث را تبيين کنيم، تبيين کردن نيز با شعار و داد و بيداد و فرياد و توهين کردن و تهمت زدن انجام نمي شود. ممکن است که يک سکوتي به طور موقت ايجاد کند اما درد و مشکل را درمان نمي کند.  نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: موقعي که يک انسان صهيونيست، در آن سوي دنيا که گوشت و پوست و ايمان و همه تفکراتش عليه نظام جمهوري اسلامي است، مي گويد من با فلاني ملاقات کردم و اين حرف را يک طرفه مي گويد و هيچ استدلالي هم ندارد، نبايد اين گفته را جهت قرار دهيم.  وي افزود: يک زماني قبل از پيروزي انقلاب، در زندان وقتي خيلي به انقلابيون فشار مي آوردند، بعضي از ساواکي ها که مي دانستند چقدر در جامعه منفور هستند انقلابيون را تهديد مي کردند که اگر با ما همکاري نکنيد ما به جامعه مي گوييم که تو با ما همکاري کرده اي و اين يک روش براي بدنام کردن بود. الان هم يک آدم صهيونيستي، آن سوي دنيا حرفي زده و گفته فلاني با من مذاکره کرده، اما ما نبايد اين را مستند کرده و دايره اين داستان را بزرگ کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان