نسخه شماره 2169 - 1388/06/21 -

 واعظي آشتياني:
 رييس فدراسيون فوتبال هيچ اختياري ندارد  

بحث درباره فدراسيون به يکي از بحث هاي معمول در فوتبال ما تبديل شده است. به ويژه اينکه تغيير در راس سازمان تربيت بدني تنور اين بحث ها را هم داغ تر کرده است. گروهي از لزوم تغييرات در فدراسيون فوتبال حرف مي زنند و عده اي هم در حمايت از مديريت فعلي فدراسيون فوتبال برخاسته اند. در اين ميان گروه سومي هم به وجود آمده که در راس آنها اميررضا واعظي آشتياني است. کسي که با انتقادهايش به هيات رييسه فدراسيون فوتبال و اساس نامه فوتبال موج جديدي را در فوتبال ايران به راه خواهد انداخت.
مديرعامل باشگاه استقلال در گفت وگو با ايسنا، انتقادهايي را به اساس نامه و هيات رييسه فدراسيون فوتبال وارد کرد و البته در مقام دفاع از علي کفاشيان هم برآمد:
وي ابتدا گفت: مي خواهم فارغ از اينکه کفاشيان چه عملکردي داشته و بدون اينکه دوران مديريت کفاشيان را از ابتدا تاکنون مورد ارزيابي قرار دهم، به اين سوال پاسخ بدهم. ما از چه رييسي گزارش عملکرد مي خواهيم؟ نبايد از رييسي که به لحاظ اساسنامه فدراسيون اختيار نداشته، گزارش عملکرد بخواهيم.
وي افزود: برداشت من اين است، کار گروهي که براي تدوين اساسنامه شکل گرفت، کارگروهي نبود که با مطالعه دقيق اساسنامه را تدوين کند. اين کارگروه مطالعه دقيقي هم روي اساسنامه الگويي فيفا نداشت و با توجه به شرايط خاص تنها اساسنامه اي را براي رفع تکليف تهيه کرد. باورم اين است که اين اساسنامه به خوبي تعريف و تدوين نشده است.
واعظ آشتياني گفت: فيفا اساس نامه اي را به عنوان اساس نامه الگو به  208 کشور عضو ارايه کرد اما، اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران از اساسنامه فيفا الگو نگرفت و تنها از روي آن اساس نامه کپي برداري کرد. در اساس نامه اي هم که دوستان ارايه کردند، وقت لازم گذاشته نشد و در نهايت اساس نامه اي تهيه نشد که بتواند تا سال ها در آينده توسعه فوتبال ايران مورد استفاده قرار گيرد. اين اساس نامه صرفا رفع تکليفي بود که از سوي آن کارگروه انجام گرفت و در آن هيچ اختياري را براي رييس فدراسيون قائل نشده است. در ماده  40 اساسنامه  10 بند در خصوص شرح وظايف فدراسيون ديده شده که تمامي آنها با اجازه هيات رئيسه امکان پذير است!

شفق  در واکنش به صحبت هاي واعظي آشتياني:
اختيارات رييس فدراسيون کافي است

ناصر شفق گفت: طبق اساسنامه فدراسيون فوتبال، هيات رييسه مرجع اصلي تصميم گيري در فدراسيون بوده و بايد در برابر موفقيت ها و ناکامي هاي فدراسيون پاسخگو باشد.  ناصر شفق عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال در گفت وگو با ايسنا، در واکنش به صحبت هاي واعظي آشتياني مديرعامل باشگاه استقلال پيرامون اختيارات اين هيات و رييس فدراسيون در اداره امور فوتبال کشور، اظهار کرد: بالاترين مرجع در فدراسيون فوتبال هيات رييسه آن است و قطعا موفقيت هاي و ناکامي هاي احتمالي را بايد پاسخ دهد. طبق اساسنامه فدراسيون، تصميم گيري براي اداره امور بر اساس خرد جمعي است اما در عين حال اختيارات خوبي هم به رييس فدراسيون داده شده است.  وي در پاسخ به اين سوال که آيا طبق اساسنامه، اختيارات رييس فدراسيون محدود نيست گفت: قبول ندارم که بر اساس اساسنامه اختيارات رييس محدود شده که عملکرد او را تحت تاثير قرار مي دهد. مهم ترين وظيفه اي که به رييس فدراسيون داده شده هماهنگي بين بخش هاي مختلف است که فکر مي کنم در حال حاضر هم فدراسيون عملکرد قابل قبول و حتي درخشاني داشته است. بسياري از کارهاي زمين مانده ما در فدراسيون اکنون در حال انجام است و توجه بسيار جدي اي به زيرساخت ها نيز مي شود. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان