نسخه شماره 2169 - 1388/06/21 -

 با همزماني تصميم حفظ ظرفيت توليدنفت و افزايش ميزان مصرف پيش بيني مي شود:
 احتمال افزايش قيمت نفت  

گروه اقتصاد: اعضاي اوپک در پايان جلسه يکصد و پنجاه و چهارم خود در حالي تصميم به حفظ ظرفيت توليد نفت گرفته اند که تحليلگران و آژانس بين المللي انرژي از افزايش ميزان مصرف  نفت در آينده خبر دادند. اولين فکري که از تصميم اخير اوپک به ذهن خطور مي کند حفظ بازار در شرايط رشد قيمت ها وهمچنين کاهش عرضه و افزايش تقاضا در بازار انرژي است. همانطور هم که از چند روز پيش مشخص بود کشورهاي اصلي و تاثيرگذار در اجلاس اوپک نظر به حفظ ظرفيت توليد نفت در حد 28/5 ميليون بشکه در روز دارند.
افزايش نسبي قيمت نفت در هفته هاي گذشته از يک  سو و اميد به بهبود وضعيت اقتصادي جهان درصورت عدم افزايش قيمت نفت از سوي ديگر از مهم ترين عواملي بود که روي نظر اعضاي اوپک تاثيرگذار ارزيابي مي شد. در شرايطي که قيمت نفت خود را تا سطوح نزديک به 70 دلار بالا کشيده بود، به نظر مي رسيد باتوجه به نزديک شدن به سطح مطلوب 75 دلاري اعضاي اوپک، نمي توان در انتظار اقدام جديدي از سوي اين سازمان بود.
اعضاي اوپک در نشست چهارشنبه شب خود که تا ساعات ابتدايي بامداد پنج شنبه به طول انجاميد، اهداف توليدي اين سازمان را بدون تغيير حفظ کرده و تلاش براي بهبود وضعيت اقتصادي جهان و ايجاد ثبات در بازار نفت را از اهداف اين تصميم خود ذکر کردند. پايان اجلاس اوپک زمان خوبي بود تا تحليلگران نفتي جهان يکبار ديگر به ياد بياورند که روزهاي بحران به پاپان رسيده است و حالا اگر اوپکي ها سقف توليد خود را نيز ثابت نگه دارند بالا رفتن بهاي نفت نمي تواند حداقل براي آنها پيام بدي را ارمغان آورد. واقعيت آن است که اين روزها فعالان اقتصاد جهاني اوضاع خوبي را تجربه مي کنند. چند روز پيش يکي از سرمايه گذاران اقتصاد جهاني به خبرنگاران گفته بود که حال ما در روند بهبودي قرار گرفته است و به قول يکي از تحليلگران بازار سرمايه لبخند مي خواهد به شاخص ها باز گردد. اين يعني همان اتفاق خوبي که آژانس بين المللي انرژي نيز نتوانسته به سادگي از کنار آن عبور کند; به نحوي که تحليل گران اين آژانس مي نويسند که بزودي تقاضاي جهاني براي طلاي سياه به ميزان 500 هزار بشکه افزايش مي يابد. با اين حساب بايد باور کنيم که بحران از اقتصاد جهاتي دور مي شود اما نکته جالب ماجرا اينجا است که پس لرزه هاي بحران جهاني اقتصاد تازه در آستانه ورود به برخي از کشورهاي حاشيه اي قرار گرفته است. يعني اگر در آينده اي نه چندان دور توسعه يافته ها مي خواهند جشن خداحافظي با بحران را برگزار کنند درست در اين سوي ماجرا تازه پازل بحران جان گرفته است و به سهولت مسير خود را پيدا مي کند. بهترين نمونه براي مسافران جديد بحران جهاني اقتصاد کشورهاي نفتي هستند که با تمام توان سعي در بالا رفتن قيمت جهاني نفت دارند. البته اين اتفاق بدون شک بزودي رخ مي دهد. تقاضاي جهاني نفت قرار است افزايش يابد و در عين حال ذخاير نفتي کشورهاي توسعه يافته نيز رو به اتمام است اين مولفه ها به خوبي ثابت مي کند که افزايش مجدد بهاي نفتي تا مرزهاي جنون نفتي غير ممکن نيست. البته شايد ديگر هيچ وقت نفت140 دلار را مزمزه نکند ولي نفت 100 دلاري هنوز هم در گوشه اي از ذهن بسياري از تحليلگران قرار دارد و آنها بر اين باورند که شاخص ها دوباره تا 100 دلار بالا مي روند ولي آيا رشد دوباره بهاي نفت مي تواند از مخدوش شدن خواب کشورهاي نفتي جلوگيري کند؟ تا امروز اما اين پرسشي است که برنامه ريزان اقتصادي در کشورهاي نفتي تمايلي براي پاسخ به آن ندارند.
آنها نمي خواهند باور کنند که حتي نفت 500 دلاري نيز نمي تواند گره اي از مشکلات اقتصادي و صنعتي اين گروه از کشورها باز کند. بدون تعارف معضل اصلي در ميان بسياري از نفتي ها، فقدان انديشه اي متکي بر برنامه هاي نوين اقتصادي است; چيزي که عقلانيت نفتي يا روياي نفت مسيري براي رسيدن به آن تدوين نکرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان