نسخه شماره 2147 - 1388/05/26 -

 ميزان قراردادهاي صنعتي ايدرو در سال 1387 به چهار برابر افزايش يافته است  

گروه اقتصاد: مجمع عمومي عادي سالانه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تاريخ 1388/5/19 با حضور اعضاي مجمع متشکل از نمايندگان هفت وزارتخانه هاي ذيربط و اعضاي هيات عامل و معاونان ايدرو برگزار شد. در اين جلسه، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گزارش عملکرد و فعاليت هاي سال 1387 سازمان و مجموعه شرکت هاي تحت پوشش را در زمينه توليد، نوسازي صنايع، توسعه صنايع پيشرفته سرمايه گذاري هاي انجام شده با مشارکت بخش خصوصي، گسترش و اجراي پروژه هاي صنعتي و توسعه مديريت را به اطلاع اعضاي مجمع رساند. مهندس قلعه باني رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين جلسه با اشاره به پروژه هاي پيمانکاري در دست اجرا و تکميل شده سازمان در پايان سال 1387 گفت ايدرو در حال حاضر 98 پروژه با حجم سرمايه گذاري 21/160 ميليارد ريال و 5/307 ميليون دلار را در دست اجرا دارد که در مقايسه با سال 1386، چهار برابر افزايش نشان مي دهد. مهندس قلعه باني همچنين در مورد واگذاري سهام شرکت هاي سازمان هم خاطر نشان کرد: واگذاري سهام شرکت ها توسط سازمان خصوصي سازي صورت مي پذيرد و سازمان گسترش نقشي در واگذاري ها ندارد. رئيس هيات عامل ايدرو افزود: اميدواريم واگذاري ها به شکلي باشد که شرکت ها با سرعت بيشتري به سمت خصوصي سازي پيش بروند. مهندس قلعه باني درباره سرمايه گذاري ايدرو در مناطق محروم نيز گفت سازمان در راستاي قانون سياست هاي اجرايي اصل 44، سرمايه گذاري در اين مناطق را يکي از محورهاي عمده فعاليت خود قرار داده و اميدوار است با اين اقدامات مناطق کمتر توسعه يافته در يک دوره زماني به سطح حداقل مناطق توسعه يافته ارتقا يابند. سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سازمان در گزارش خود در جلسه مجمع با تائيد عملکرد سازمان هزينه ها و درآمدهاي سازمان گسترش را شفاف و قابل اعتماد توصيف نمود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان