نسخه شماره 2137 - 1388/05/14 -

 با اجراي طرح تحول اقتصادي
 قيمت بنزين به 400 تومان افزايش مي يابد 

 نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي گفت: «با تجديد نظر روز دوشنبه کميسيون نسبت به آخرين مصوبه خود مقرر شد تا قيمت گذاري حامل هاي انرژي به دولت واگذار شود.»
محمدرضا تابش در گفت وگو با «پارلمان نيوز»، اظهار داشت:«کميسيون ويژه، پيش تر و در آخرين نشست براي بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها، قيمت بنزين را 250 و قيمت نفت گاز را 80 تومان تعيين کرد اما اين مصوبه در نشستي که اعضاي اين کميسيون با رئيس جمهوري داشتند مورد مخالفت قرار گرفت.»
وي افزود:«کميسيون روز دوشنبه گذشته به منظور تامين نظر دولت، جلسه فوق العاده اي با حضور تمامي اعضا تشکيل داد تا در آن پيشنهادات دولت را مجددا مورد بررسي قرار دهد که در پايان آن با راي مثبت دو سوم اعضا جدول قيمت گذاري حاملهاي انرژي حذف شد.»
دبيرکل فراکسيون خط امام(ره)مجلس افزود:«کميسيون در اين مصوبه به دولت اجازه داد تا حداقل 10 و حداکثر 20هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي درآمد کسب کند و همچنين پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه ها را از دو دهک به پنج دهک افزايش دهد تا به تدريج نظام تامين اجتماعي را مستقر نمايد.»
نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي خاطرنشان کرد:«در آخرين جلسه اين کميسيون، دولت اجازه يافت تا پايان برنامه 5ساله به منظور تشويق سرمايه گذاري در کشور قيمت گاز طبيعي براي واحدهاي صنعتي، پالايشگاهي و پتروشيمي حداقل 10درصد پائين تر از قيمت آن در منطقه خليج فارس تعيين شود.»
نماينده مردم اردکان در مجلس گفت:« در مصوبه پيشين اين کميسيون، قيمت گاز براي اين موضوع 65درصد قيمت سبد کشورهاي منطقه بود که در مصوبه جديد اين قيمت25درصد افزايش يافت.»
تابش تصريح کرد: « بر اساس مصوبه روز دوشنبه کميسيون اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و همچنين وزارت جهاد کشاورزي نيز به ليست دستگاه هايي که در تدوين آئين نامه اجرايي لايحه مشارکت دارند اضافه شد.»
پيش از اين وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راه بردي، وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني، نيرو و کشور جزو تدوين کنندگان آئين نامه اجرايي لايحه بودند.»
وي گفت:«کميسيون در ليست کمک گيرندگان ناشي از اجراي اين لايحه شهرداري ها، دهياري ها، کمک هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن و کمک به اشتغالزايي را نيز اضافه نمود.»
نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي در پاسخ به اين سئوال که آيا در تصويب نهايي اين لايحه که سرانجام به تائيد نظر دولت منجر شد، تبعات ناشي از افزايش قيمت در جامعه و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن ملاحظه شده است، گفت:«کميسيون بر اساس مصلحت سنجي ها به اين جمع بندي رسيد.»
وي افزود: «دولت اصرار داشت که در غير اين صورت توان اجراي لايحه را ندارد و از سوي رئيس جمهور نيز تاکيد داشتند که شرايطي ايجاد شود تا دولت لايجه را اجرا کند، به اضافه آنکه تاکيد مقام معظم رهبري در جلسه تنفيذ نيز کمک به دولت بود.»
دبيرکل فراکسيون خط امام(ره) مجلس در پاسخ به اين سوال که بر چه مبنايي دولت، بر بنزين 400توماني تاکيد دارد، اظهار داشت:«وزير اقتصاد در اين نشست تاکيد داشت که دولت معتقد است مردم با قيمت 400تومان بنزين عادت کرده اند و قيمت 250 تومان مجلس براي بنزين دولت را از درآمد چند هزار ميليارد توماني محروم مي کند.»
تابش تاکيد کرد: «به هر حال اين مصوبه کميسيون است و نمايندگان مجلس در صحن تصميم گيرنده نهايي در خصوص چگونگي اجراي اين لايحه هستند.»
وي در پاسخ به اين سوال که آيا پايان اين لايحه، پايان عمر کميسيون ويژه است، گفت:« کميسيون بنا به دستور رئيس مجلس به منظور اصلاحات احتمالي لايحه در صحن و همچنين نظارت بر حسن اجراي قانون همچنان فعال خواهد بود.»
 نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي خاطر نشان کرد:«به اضافه آنکه، اين کميسيون هفت لايجه اصلاحي از جمله اصلاحات در گمرک، نظام بانکي و سيستم مالياتي را نيز در دستور کار دارد.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان