نسخه شماره 2137 - 1388/05/14 -

  صدور 3/4 ميليارد دلار کالاي صنعتي و معدني  

بيشترين ارزش صادرات کالاهاي صنعتي و معدني در گروه هاي  محصولات معدني، محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته به آن، مواد پلاستيکي و اشياي ساخته شده از اين مواد و کائوچو است. طي 3 ماهه نخست امسال بالغ بر 3 ميليارد و 416 ميليون دلار انواع کالاهاي صنعتي و معدني به کشورهاي مختلف جهان صادر شد. به گزارش ايلنا، اداره کل آمار و فرآوري داده هاي اين وزارتخانه گفت: در سه ماهه منتهي به خرداد 88 نسبت صادرات صنعتي و معدني به صادرات غيرنفتي کشور 85/1 درصد بود. بيشترين ارزش صادرات کالاهاي صنعتي و معدني در گروه هاي محصولات معدني، محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته به آن، مواد پلاستيکي و اشياي ساخته شده از اين مواد و کائوچو است. همچنين عمده ترين کشورهاي هدف صادراتي کالاهاي صنعتي و معدني در سه ماهه مذکور، شامل کشورهاي چين، عراق، امارات متحده عربي، هند و افغانستان بوده است. متوسط قيمت هر تن صادرات کالاهاي صنعتي و معدني در 3 ماهه نخست امسال معادل 379/5 دلار بوده است.
بنابرگزارش دريافتي از دبيرخانه کميته ماده 19 آئين نامه حمايت هاي دولت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي نيز در سه ماهه نخست امسال بالغ بر 699 ميليون دلار قرارداد صدور خدمات فني و مهندسي منعقد شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان