نسخه شماره 2137 - 1388/05/14 -

  مقام معظم رهبري در ديدار پادشاه عمان:
 دشمنان، ناامني و سو»ظن را به منطقه تزريق مي کنند 

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز گذشته در ديدار سلطان قابوس پادشاه عمان و هيات همراه، روابط جمهوري اسلامي ايران و عمان را در طول 30 سال گذشته روابطي خوب و برادرانه خواندند و تاکيد کردند: با توجه به اشتراکات عميق ديني، جغرافيايي و تاريخي ميان دو کشور، زمينه همکاري و گسترش روابط بسيار گسترده است.
 ايشان با اشاره به وجود يکي از حساس ترين گذرگاه هاي دنيا ميان ايران و عمان،  امنيت را مهم ترين مساله منطقه خليج  فارس دانستند و افزودند: آمريکا و برخي کشورهاي مداخله گر خارجي همواره نگذاشته اند منطقه حساس خليج فارس آرام بماند و دائما ناامني و سو»ظن را به منطقه تزريق مي کنند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: کشورهاي منطقه خليج  فارس بايد با همکاري يکديگر ضمن تامين امنيت اين منطقه، بيش از پيش زمينه اتحاد را فراهم کنند. در اين ديدار که احمدي نژاد رييس جمهور نيز حضور داشت، سلطان قابوس پادشاه عمان با ابراز خرسندي فراوان از سفر به ايران و ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي گفت:  زمينه تعميق روابط دو کشور بسيار فراهم است و در مذاکرات تهران در خصوص اين مساله، به ويژه گسترش روابط اقتصادي گفت وگو شد. وي با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اسلامي در خصوص اهميت امنيت منطقه خاطرنشان کرد: کشورهاي منطقه بايد با در نظر گرفتن مصالح عمومي اين منطقه و گسترش همکاري ها، زمينه امنيت پايدار را فراهم کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان