نسخه شماره 2080 - 1388/03/03 -

 محمدعلي انصاري خبرداد:
 سخنراني چهار کانديداي انتخابات رياست جمهوري در حرم امام(ره)  

دبير ستاد مرکزي بزرگداشت حضرت امام خميني (ره) در نشست خبري با خبرنگاران اعلام کرد که چهار کانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم امسال در چهار فرصت رسمي در مراسم بزرگدشت حضرت امام(ره) در حرم مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران سخنراني خواهند کرد.
به گزارش ايسنا محمدعلي انصاري در اين باره اظهار کرد: به جز 14 خردادماه که ما همه ساله از سخنان رهبر معظم انقلاب بهره مند مي شويم امسال در چهار فرصت رسمي در حرم از چهار کانديداي تائيد شده از سوي شوراي نگهبان استفاده مي کنيم تا مراسم ارتحال امام صحنه اي براي ارائه نظرات کانديداهايي باشد که براي رقابت در عرصه حاضر هستند.
وي افزود: البته رقابت ها رسما از جمعه شب آغاز شده و ما براي اين که سهمي در بسترسازي حضور مردم داشته باشيم، بنا داريم کانديداها دراين مراسم سخنراني کنند. در شب 14 خرداد به سنت سنوات گذشته رييس جمهور که کانديداي انتخابات هم هستند، سخنراني مي کند و سخنراني هاي کانديداهاي ديگر در روزهاي پس از آن امروز نهايي مي شود.
وي خاطرنشان کرد: اين سخنراني ها ميداني است که هم طرفداران چهره هاي تائيد شده و هم مردم از نظرات آن ها در راستاي تبيين ديدگاه ها و تعهد و پيمان شان با امام(ره) بهره مند شوند. اميدواريم بتوانيم در اين فرصت کمکي به بسترسازي براي مردم حضور يکپارچه مردم در انتخابات داشته باشيم.
دبير ستاد مرکزي بزرگداشت حضرت امام خميني (ره) تاکيد کرد: البته ستاد مرکزي بزرگداشت حضرت امام بدون جهت گيري خاص و بدون حمايت از کانديدايي تلاش مي کند تا مردم با حضور يکپارچه پاي صندوق هاي راي بيايند تا بتوانيم رسالت تاريخي خود را انجام دهيم و خوشحال باشيم که روح امام خميني از اين فعاليت خرسند خواهند بود.
دبير ستاد مرکزي بزرگداشت امام خميني(ره) درباره روز سخنراني کانديداها در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) گفت: غير از مراسم شب 14 خرداد که طبق سنوات گذشته رييس جمهور  که از کانديداهاي رياست جمهوري هم هستند سخنراني مي کنند  آقاي کروبي در شب 15 خرداد آقاي موسوي شب 16 خرداد و آقاي محسن رضايي روز 15 خرداد در حرم مطهر امام خميني سخنراني خواهند کرد.
انصاري اظهار کرد: ستاد مرکزي بزرگداشت امام خميني (ره) در ابلاغيه اي رسمي در روزهاي آينده اين برنامه ها را از جهت زمان دقيق آن اعلام خواهد کرد.
وي افزود: نفس حضور کانديداها در اين مراسم و حضور آن ها در مراسمي ملي همانند اقداماتي است که صداوسيما انجام مي دهد و ما تنها پيشنهاد دهنده نبوديم بلکه خود کانديداها نيز گذشته از زمان سخنراني، نفس حضور در اين مراسم را با اهميت مي دانند و ما سعي کرده ايم در دو سه روز مراسم رسمي با توجه به نظرخود کانديداها و ستادهاي آن ها در مورد سخراني آن ها برنامه ريزي داشته باشيم تا علاوه بر حضور و شرکت مردم ستادهاي انتخاباتي و هواداران کانديداها از اين فرصت استفاده کنند.
وي تاکيد کرد: البته در مورد انعکاس رسمي مراسم هنوز تصميمي نگرفته ايم و بايد اين مساله با صداوسيما، رسانه ها و کانديداها هماهنگ شود که آيا سياست پخش مستقيم را خواهيم داشت يا ضبط برنامه و پخش آن در فرصتي ديگر و يا سياست ديگر. اين مساله در روزهاي آينده اعلام خواهد شد که پخش برنامه ها برچه اصولي استوار است، اما ستاد مرکزي منعي در اين راستا ندارد و اميدواريم به اندازه  توان و وسع خود انتظار کانديداها و مردم را برآورده کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان