نسخه شماره 2068 - 1388/02/20 -

 نحوه بومي گزيني کنکور 88 اعلام شد  

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به تغيير نحوه پذيرش بومي دانشجو در کنکور 88 و تصويب اين تغييرات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، گفت: بر اين اساس مقرر شد که پذيرش بومي کنکور 88 در 13 رشته مطلوب دانشگاهي، پس از کسر سهميه 40 درصدي ايثارگران به صورت 60 درصد گزينش بومي و40 درصد گزينش آزاد صورت گيرد.
دکتر ابراهيم خدايي در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به آخرين تغييرات آزمون سراسري سال 1388، گفت: از آنجا که پذيرش دانشجو در رشته هاي دانشگاهي در دوره هاي روزانه با توجه به ماهيت و گسترش رشته ها در سطح کشور به روش گزينش بومي (استان، ناحيه اي، قطبي) و کشوري صورت مي گيرد، آخرين تغييرات بومي گزيني در آزمون سراسري سال 1388 بر اساس مصوبه کميته منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 13 عنوان رشته اعلام شد.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه مقرر شد در رشته هاي مهندس برق، مهندس مکانيک، مهندس کامپيوتر، مهندس عمران، مهندسي معماري، مهندس صنايع در گروه آزمايشي رياضي و فني; پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي در گروه آزمايشي علوم تجربي; حقوق، روانشناسي و حسابداري در گروه آزمايشي علوم انساني پذيرش بومي پس از کسر سهميه 40 درصدي ايثارگران به صورت 60 درصد گزينش بومي و 40 درصد گزينش آزاد صورت گيرد.
به گفته وي، در صورت عدم تکميل ظرفيت اختصاصي به سهميه ايثارگران، باقمانده ظرفيت به صورت 50 درصد گزينش بومي و50 درصد گزينش آزاد به پذيرش داوطلبان اختصاص خواهد يافت. البته گزينش بومي رشته هاي فوق الذکر شامل کليه گرايش هاي مربوطه مي باشد.
وي با بيان اينکه گزينش در ساير رشته هاي آزمون سراسري بر اساس مصوبات دويست و سيزدهمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميته مطالعه و برنامه ريزي  کنکور بوده است، گفت: پذيرش بومي پس از کسر سهميه ايثارگران 40 درصد، به صورت 80 درصد بومي و 20 درصد آزاد صورت خواهد پذيرفت و در صورتي که ظرفيت اختصاصي به سهميه ايثارگران تکميل نگردد، باقيمانده ظرفيت به صورت بومي جهت پذيرش داوطلبان اختصاص خواهد يافت.
معاون سازمان سنجش در خاتمه تصريح کرد: تمامي قوانين و مصوبات آزمون سراسري شامل سهميه ها و شرايط و ضوابط که در دفترچه آزمون شماره يک درج گرديده است به قوت خود باقي است و جزئيات روش پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1388، با شرح کامل در دفترچه شماره دو به اطلاع داوطلبان مي رسد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان