نسخه شماره 2066 - 1388/02/17 -

 در گفت وگو با نمايندگان از تراکم سفرهاي استاني احمدي نژاد انتقاد شد
 سفرهاي استاني يا سفرهاي انتخاباتي 

سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) گفت: «متاسفانه احمدي نژاد در اين ماه هاي آخر عمر دولتش، اداره کشور را رها کرده و تنها به فکر راي آوردن در انتخابات است.»
داريوش قنبري در گفتگو با پارلمان نيوز، درخصوص تراکم سفرهاي استاني احمدي نژاد و وعده هايي که در اين سفرها به مردم داده مي شود، گفت:«آقاي احمدي نژاد در پايان عمر دولت خود، همه چيز را انتخاباتي مي بيند و همه تلاش خود را به کار بسته تا به هر صورتي آراي مردم را به سمت خود جذب کند.» وي ادامه داد: «جالب اينجاست که ايشان در پايان عمر دولت خود به دليل آنکه عملکرد مثبتي نداشته اند حرفي براي گفتن ندارد و به شعار و وعده دادن روي آورده است.»
قنبري گفت:«شعارهايي که آقاي احمدي نژاد اين روزها به کرات در سفرهاي مختلف مطرح مي کند دست نيافتني و فقط مردم پسند است.»
وي با بيان اينکه در دوره گذشته نيز احمدي نژاد با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم آراي ملت را جمع کرد، اظهار داشت:«اگر شعار آوردن نفت بر سر سفره ها عملياتي شد مردم مي توانند اميدوار باشند که ساير شعارها هم تحقق بيايد.»
سخنگوي فراکسيون خط امام  تصريح کرد:«رييس جمهوري که پس از انتخاب، شعارهايش را تکذيب مي کند و مي گويد من شعار آوردن نفت بر سر سفره ها را ندادم، چطور انتظار دارد مردم در اين دوره اظهاراتش را باور کنند.»
نماينده ايلام تصريح کرد:«آقاي احمدي نژاد در روزهاي پاياني عمر دولتش به فکر آن افتاده که با هدفمندسازي يارانه ها به مردم پول بدهد، ايشان بايد پاسخ دهد چرا دقيقه نود به فکر اين کار افتاده و اگر در پايان دوران رياست جمهوري ايشان با اجراي اين طرح ناآرامي ايجاد و نظام به چالش کشيده شود چه کسي پاسخگو خواهد بود.»
به گفته قنبري سفرهاي استاني هيچ عايدي براي مردم نداشته و تنها هزينه هاي کلان به نظام تحميل کرده است.
نماينده ايلام گفت:«براساس برخي آمار که از منابع خاصي در اختيار ما قرار گرفته در مجموع بيش از 400 ميليارد تومان خرج سفرهاي استاني شد که اگر اين هزينه بدون سند بين استان ها تقسيم مي شد حدود 10-15 ميليارد سهم هر استان بود که مي شد پروژه هاي عمراني را با آن سامان داد.»
قنبري خاطر نشان کرد:«طبق  اصل 44 و واگذاري امور به بخش خصوصي دولت نمي تواند کارخانه بسازد، اما آقاي احمدي نژاد به هر استاني که سفر مي کند وعده ساخت کارخانه را مي دهد.»
عضو فراکسيون اصولگرايان نيز با انتقاد از وعده هاي غير عملياتي برخي از کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري به مردم، گفت:« نامزدهاي رياست جمهوري نبايد توقعات مردم را بالا ببرند.» کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان نيوز»، در مورد افزايش سفرهاي استاني رييس جمهور و وعده هاي انتخاباتي به مردم، اظهار داشت:«متاسفانه در اين برهه از زمان شاهد آن هستيم که هر کانديدايي براي پيروزي در انتخابات توقعات مردم را افزايش داده و برخي وعده هاي غير عملياتي را مطرح مي کند.»
عضو کميسيون اقتصادي در خصوص شيوه برنامه هاي اقتصادي کانديداهاي رياست جمهوري گفت:«به اعتقاد من سطح مديريتي در جامعه ما کاهش يافته است.»
وي با بيان اينکه اگر براي کارهاي بزرگ انسانهاي مناسب و بزرگ در نظر گرفته مي شد مي توانستيم به سهولت مشکلات را حل کنيم و به سمت چشم انداز بيست ساله حرکت کنيم، افزود: «باوعده هاي بي جا به مردم قبح مسئله شکسته مي شود و براي مردم،  مسئولين و مديران مشکل ايجاد مي شود.»
نماينده صومعه سرا تصريح کرد:«اگر چارچوب اداري مناسب و درستي داشته باشيم و  اخلاقيات را رعايت کنيم، مي توانيم راحت تر در پيشبرد اهداف جامعه اثر گذار باشيم.»
دلخوش تصريح کرد:«توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در سند چشم انداز و سياست هاي ابلاغي اصل 44در قانون برنامه پنجم و اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه نامزدهاي رياست جمهوري باشد.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان