نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 در صحن علني مجلس صورت گرفت:
 تصويب کليات وجزئيات طرح زکات 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس پس از بررسي کليات و جزييات طرح زکات اين طرح را به تصويب نهايي رساندند و مقرر شد شوراي مرکزي زکات به منظور تشويق مردم به ادا» زکات و سازماندهي امور مربوط ، تشکيل شود.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني پس از تصويب کليات طرح زکات با 140 راي موافق وارد جزييات شده و براساس بررسي جزييات آن مصوب کردند که به منظور تشويق مردم به ادا» زکات و سازماندهي امور مربوط ، شوراي مرکزي زکات با عضويت نماينده ولي فقيه در شورا(رييس شورا)، رييس کميته امداد امام خميني(ره) قائم مقام و دبير شورا، معاون برنامه ريزي و راهبردي رييس جمهور، وزير کشور، وزير جهادکشاورزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي، رييس سازمان صدا و سيما، رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر کشور، رييس سازمان تبليغات اسلامي و يک نماينده از کميسيون اقتصادي مجلس تشکيل شود.
براساس مصوبه مجلس دبيرخانه شوراي مرکزي زکات در کميته امداد امام خميني(ره) تشکيل شده و وظيفه جمع آوري و مصرف زکات را برعهده دارد که ضمن ارايه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نياز جهت اجرا اين قانون را پيشنهاد مي کند تا پس از تصويب شورا در بودجه ساليانه آن نهاد توسط معاونت برنامه ريزي و راهبردي رييس جمهور اعمال شود.
نمايندگان مجلس در بررسي جزييات طرح زکات، وظايف شوراي مرکزي زکات را تعيين کرده و هم چنين مصوب کردند که مصاديق زکات و اولويت ها، مطابق فتاوي مشهور فقهي و نحوه مصرف آن مطابق آيات شريف قرآن کريم، و نظر ولي فقيه در دستور اقدام شورا قرار مي گيرد.
نمايندگان مجلس دولت را موظف کردند تا در جهت اهداف اين قانون و بنا بر پيشنهاد کميته امداد امام خميني(ره) حداقل معادل ريالي زکات جمع آوري شده در هر سال را به علاوه ده درصد (10% ) در بودجه سال بعد پيش بيني و در اختيار کميته امداد امام خميني(ره) جهت مصارف زکات قرار دهد.
بنا بر مصوبه نمايندگان، کميته امداد موظف شد تا معادل ريالي زکات جمع آوري شده را در هر منطقه به همراه کمک هاي دولتي با اولويت رفع فقر به مصرف همان منطقه برساند، هم چنين کميته امداد امام خميني(ره) با ايجاد بانک اطلاعات ملي زکات، گزارش عملکرد ميزان زکات جمع آوري شده در مناطق کشور، کمک هاي دولت و اقدامات رفع فقر و عمراني و خدماتي انجام شده را به صورت دوره اي به شوراي مرکزي زکات و کميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس و وزرا مربوطه در اين شورا ارايه دهد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي جزييات طرح زکات ضمن تعيين شوراي زکات در استان، شهرستان و هر بخش، سياست هاي تبليغي و تشويقي در جهت ترغيب مردم به اداي زکات را مشخص کردند.
محمدرضا خباز در ارايه گزارش کميسيون اقتصادي در مورد طرح زکات با اشاره به اين که در سال هاي گذشته زکات به صورت کاملا اختياري و افتخاري از مردم اخذ مي شد، تصريح کرد: زکات هم چنين در راستاي اجراي فرمان الهي در کشور صورت گرفته و در امر فعاليت هاي عمراني صرف مي شده است.
به گفته وي، روال بر اين بود که وجوه زکات براي انجام امور عمراني که خود داراي رديف هم هستند، صرف مي شد.
مخبر کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: نمايندگان با هدف قانونمند کردن زکات چنين طرحي را ارايه کرده اند.
نورالله حيدري نماينده چهارمحال و بختياري به عنوان مخالف اين طرح اظهار کرد: زکات يکي از مسائل مهم دين بوده و احکام فقهي آن مشخص است، بنابراين نيازي به تعريف آن به وسيله شوراي تعيين شده نيست.
وي يادآور شد: اجراي اين طرح با سياست هاي کلي که در قوانين مختلف براي کوچک کردن دولت دنبال مي کنيم مغايرت دارد.
به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي مقدم رييس کميسيون اقتصادي مجلس که به عنوان موافق اين طرح سخن مي گفت، تصريح کرد: احياي زکات چون اقامه نماز است و مهم ترين مصداق اجراي زکات در حال حاضر در مورد غلات است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان