نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 آب گرفتگي 120 واحد مسکوني در خراسان رضوي 

مديرکل دفتر بازسازي و حوادث غيرمترقبه استانداري خراسان رضوي آب گرفتگي 120 واحد مسکوني، خسارت ديدگي دو پل در مسير بردسکن به يزد و تلف شدن 270 راس گوسفند در خليل آباد را از جمله خسارت هاي وارد شده در اثر سيل از ابتداي امسال برشمرد.
جواد عرفانيان در گفت وگو با ايسنا افزود: از ابتداي امسال تاکنون با وجود وقوع بارش هاي سيل  آسا در اغلب نقاط استان، به دليل انجام اقدامات، امداد رساني به موقع و برنامه ريزي براي پيشگيري، سيل تحت کنترل بوده است.
وي ميانگين بارش در سطح استان را 28 ميليمتر عنوان کرد و گفت: تا 12 فروردين بيشترين بارندگي مربوط به تربت حيدريه بوده که در عرض دو ساعت بيش از 52 ميليمتر بارندگي داشته است.
عرفانيان افزود: از اوايل امسال در 6 - 7 شهر استان از جمله سبزوار، قوچان، سرخس، درگز، مشهد و بردسکن، شاهد وقوع بارش هاي سيل آسا و در برخي نقاط برف، تگرگ و طوفان بوده ايم. احتمال وقوع سيل در اين نقاط به دليل ميزان بارندگي بالا و بارش هاي سيل آسا بيشتر است ولي به دليل اجراي يک سري تمهيدات انتظار داريم خسارت هاي ناشي از سيل در استان قابل توجه نباشد.
وي به وقوع 7 سيل در استان در سال 87 اشاه کرد و گفت: در سيلي که در ارديبهت ماه سال گذشته در شانديز رخ داد دو نفر جان خود را از دست دادند.
وي تجاوز به حريم رودخانه ها را از علل عمده وقوع سيل برشمرد و با تاکيد بر اينکه هيچ مقامي مجاز به انحراف و تصرف مسيل ها، کال ها و رودخانه ها نيست، افزود: کليه رودخانه ها داراي حريم و بستر هستند و مالکيت آن ها با دولت است و اگر اين حريم ها توسط برخي دستگاه هاي دولتي واگذار شده باشد، خلاف قانون و غيرمجاز است.
مديرکل دفتر بازسازي و حوادث غيرمترقبه استانداري خراسان رضوي ادامه داد: احداث پل بر روي رودخانه به گونه اي که در شانديز، طرقبه و نغندر رايج شده غيرمجاز است و بايد برخورد قانوني لازم با آن ها صورت بگيرد.
عرفانيان تاکيد کرد: از ريختن زباله و نخاله در رودخانه ها جدا بايد خودداري شود چرا که منجر به بسته شدن مسير جريان آب و وقوع سيل خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان