نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 قتل يک نانوا در شمال غرب پايتخت  

در پي به قتل رسيدن يک نانوا در شمال غرب تهران، پرونده اي در شعبه ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران به جريان افتاد.
به گزارش ايسنا، صبح روز دوشنبه ماموران کلانتري 134 شهرک غرب طي تماسي با قاضي محمد شهرياري بازپرس کشيک قتل پايتخت، وي را در جريان وقوع قتل مردي 58 ساله به نام «کاظم» قرار دادند که بلافاصله بازپرس جنايي در راس اکيپي تخصصي از عوامل بررسي صحنه جرم در محل جنايت حضور يافت و تحقيقات خود را آغاز کرد.
در بررسي هاي اوليه مشخص شد «کاظم» به کار نانوايي اشتغال داشته و بر اثر وارد آمدن ضربه زنجير موتور به سرش، کشته شده است.
به دنبال دستورات قضايي بازپرس ويژه قتل و تحقيقات پليسي، چهار مظنون بازداشت شدند که دو نفر از آنها کارگران نانوايي و دو نفر ديگر از اهالي محل بودند.
کارگران بازداشت شده به بازپرس جنايي گفتند: ساعاتي قبل، دو نفر از اهالي با مراجعه به نانوايي شروع کردند به حرف هاي نامربوط زدن و سر همين موضوع با هم درگير شديم. سپس ساعت 10 با وارد آوردن ضربه زنجير به سر کاظم، وي را مجروح کردند و او دقايقي بعد جان باخت.
با صدور قرار قانوني براي مظنونان بازداشت شده، پرونده آنها با دستور قاضي شهرياري جهت تکميل تحقيقات در اختيار ماموران اداره دهم آگاهي قرار گرفت تا انگيزه واقعي از ارتکاب جنايت مشخص شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان