نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 اسحاق جهانگيري:
 ميرحسين با يک ميليارد دلار کشور را اداره مي کرد 

 

"در دوران جنگ مهندس موسوي کشور را با يک ميليارد دلار اداره مي کرد اما الان دولت فعلي با 70 ميليارد دلار هم نمي تواند."
وزير صنايع و معادن دوره رياست جمهوري محمد خاتمي در گفت وگو با "قلم نيوز" با بيان اين مطلب، درباره حضور مهندس موسوي در صحنه انتخابات خاطر نشان کرد: «ميرحسين يکي از مهمترين شخصيت هاي تاثير گذار در استمرار نظام جمهوري اسلامي ايران است که در بحراني ترين شرايط کشور را با حد اقل امکانات اداره کرد.»
«اسحاق جهانگيري» در ادامه سخنانش افزود: «در شرايطي که هنوز بنيان هاي تصميم گيري بعد از انقلاب شکل نگرفته بود و نيروهاي گذشته هنوز در عرصه تصميم گيري حضور داشتند، درگيري ها و گردهمايي گروه هاي تروريستي در کشور افزايش يافته بود و جنگ به کشور تحميل شده بود اداره کشور فقط معجزه اي بود که مهندس موسوي قادر به انجام آن شد.»
وي که در آن سالها نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز بود درباره درآمد ارزي کشور و توزيع اين درآمد خاطر نشان کرد: «در آن زمان که مجلس بودجه دولت را تصويب مي کرد کشور فقط 7 ميليارد دلار از محل فروش نفت به دست مي آورد که 4 ميليارد آن درجا براي جنگ و هزينه نيروهاي مسلح تصويب مي شد. 2ميليارد دلار آن نيز براي وارد کردن کالاهاي اساسي مردم از جمله دارو، گندم، گوشت و غيره تخصيص داده مي شد که از طريق کوپن به صورت عادلانه در اختيار خانوارها قرار مي گرفت. با اين اوصاف فقط يک ميليارد دلار براي اداره کشور باقي مي ماند که در اغلب موارد نيز صرف کاستي هاي ناشي از جنگ مي شد.»
جهانگيري حمايت امام خميني(ره) و درايت ذاتي ميرحسين را تنها دلايلي دانست که در آن شرايط کشور را سرپا نگهداشت و ياد آور شد: «به همين دليل است که معتقدم مهندس مير حسين موسوي از سرمايه هاي اين نظام است.»
وي در باره شرايط اقتصادي دوران نخست وزيري مهندس موسوي ياد آور شد: «اقتصاد ما در آن دوره نيز مثل امروز وابسته به نفت بوده است. بخش ديگري از درآمدهاي ارزي ما نيز وابسته به ماليات بود که از مراکز توليد اخذ مي شد. مراکز توليد ما يا در اثر موشک باران رژيم عراق نابود شده بود و يا در مواجهه با واردات در رقابت ها ضعيف مانده بود. از طرفي ساير در آمدها نيز که از محل گمرکات به دست مي آمد نتيجه واردات بود. پس چاره اي نبود که 80 درصد درآمدهايمان وابسته به نفت باشد.»
جهانگيري در ادامه خاطر نشان کرد: «اما امروز 70 ميليارد دلار در آمد نفتي داريم که انتظار تغيير محسوس در اداره کشور را پديد آورده است. ظرفيت هاي توليد افزايش يافته است بنا بر اين کشور ما آماده خيزش بزرگي به سمت توسعه يافتگي بود که اين خيزش صورت نگرفت. دولت مي توانست با سياستگذاري صحيح با قيمت نفت 120 دلار براي هر بشکه فعاليت هاي اقتصادي بي نظيري را در جهت اجرا کردن اصل 44 قانون اساسي بر دارد. اما متاسفانه شاهديم که امروز حساب ذخيره ارزي موجودي ندارد و بخش خصوصي و توليد کنندگان با نگراني بسيار زيادي مواجه هستند.»
جهانگيري شرايط اقتصادي فعلي کشور را اسفناک خواند و يادآور شد: «نرخ تورم به شدت افزايش يافته است، حجم واردات بيشتر از هميشه شده و دغدغه بيکاري نيروي کار کارخانجات کشور نگراني بسيار جدي را ايجاد کرده است. همه اينها نشان مي دهد که تاکنون سياست ها عالمانه و کارشناسانه توسط لايه مديريتي کشور اتخاذ نشده است.»
وي ادامه داد: «ما نياز به تغيير رويکرد از سمت فرد محوي به جمع محوري، بي اعتنايي به نظارت کارشناسي با لحاظ کردن تجربه هاي کارشناسان داريم.»
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي درباره آرايش سياسي اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: «احساس مي کنم اصلاح طلبان دو شخصيت مهم و کليدي در صحنه دارند. بنابراين بايد مراقب باشند تا حريم آنها حفظ شود.»
وي گفت: «برخي دوستان اصرار دارند که اجماع بين آقايان موسوي و کروبي زودتر صورت بگيرد اما اين درست نيست. اين اصرار معنا ندارد و اين دو عزيز در زمان مقتضي به توافق خواهند رسيد که کداميک کانديداي نهايي در عرصه انتخابات باشد.
وي با ياد آوي اين که صميميت آقايان کروبي و ميرحسين موسوي بر هيچ کس پوشيده نيست اضافه کرد: «اين دو آنقدر به هم نزديکند که همواره در هر انتخاباتي مير حسين اولين فردي بود که کروبي سراغ او رفت تا براي کانديدا شدن وي را متقاعد کند; آنها نخواهند گذاشت رقابت آنها در جبهه اصلاح طلبان شکاف بيندازد.»

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان