نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 محمود احمدي نژاد در قزاقستان:
 آزادي در ايران در درجه بسيار بالايي حاکم است  

محمود احمدي نژاد پس از پايان سفري دو روزه به قزاقستان روز گذشته به تهران بازگشت.
محمود احمدي نژاد دوشنبه شب در هتل ريکسوس شهر آستانه و در آخرين برنامه نخستين روز سفر خود به جمهوري قزاقستان در جمع خبرنگاران رسانه هاي مختلف اين کشور با تشريح بحران اقتصادي جهاني گفت: انديشه سرمايه داري انسان را محصور و محدود به شرايط مادي مي کند و نقطه کمال معنوي و رشد انسان کامل را در نظر ندارد و به همين دليل امروز به بن بست رسيده است.
رييس جمهور انديشه سرمايه داري را ريشه همه مشکلات امروز جهاني توصيف و تصريح کرد: اين انديشه ريشه همه جنگ ها و تبعيض ها و ناامني ها بوده و هست.
احمدي نژاد با بيان اين که نظام سرمايه داري به پايان راه خود رسيده است گفت: بحران کنوني به ظاهر بحران اقتصادي است ولي در واقع اين بحران انديشه، معنويت و اخلاق است و راه حل هايي که براي آن در نظر مي گيرند نتيجه اي نخواهد داشت زيرا ريشه مساله چيز ديگري است.
او با تاکيد بر اين که بايد انديشه اي ساخت که انسان امروز را به بالاترين نقطه کمال برساند گفت: اين انديشه بايد روابط اجتماعي انسان ها را بر پايه برادري، عدالت و برابري تنظيم کند و از خودخواهي ها و زورگويي ها دوري گزيند.
رييس جمهور افزود: اين مسووليت همگاني ما است که بايد چنين انديشه اي را در جهان برپا کنيم و همه انسان ها را در مسير دوستي، برادري و برابري و عدالت حرکت دهيم.
رييس جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر اين که تهران از ايجاد تغييرات اساسي و واقعي در سياست هاي آمريکا استقبال مي کند، گفت: امروز روشن است که انديشه، نگاه و سياست هاي جورج بوش به بن بست رسيده و شکست خورده است و آمريکا نيازمند تغييرات بنيادي و اساسي در سياست هاي خود است. ما منتظر اين تغييرات هستيم. مطالبه اين تغييرات مطالبه اي جهاني است و همه دنيا مي خواهند که سياست کشورهاي حاکم تغيير کند و روابط عوض شود.
وي با بيان اين که بايد ساختارهاي اداري جهان و ادبيات گفت وگو با ملت ها نيز تغيير کند، گفت: ما فکر مي کنيم خيلي از چيزها بايد عوض شود. ما منتظريم و البته تحولات جهاني منتظر نخواهند بود و بنابراين تغيير در سياست ها بايد به سرعت انجام شود.
احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال که «آيا شما رييس جمهوري جديد آمريکا را مانند گذشته شيطان مي دانيد؟» اظهار کرد: ما هيچ فردي را شيطان لقب نداده ايم و با آدم ها کاري نداريم; بلکه با اعمال شيطاني و رفتار ضدانساني و نيز جنگ و اشغال و کشتار انسان ها مخالفيم و اين گونه اعمال را شيطاني مي دانيم.
رييس جمهور خاطرنشان کرد: احترام به ملت ها و حقوق آنان، خودداري از تجاوزطلبي در برابر ملت ها و پايبندي به عدالت، مطالباتي است که امروز مردم جهان از دولت آمريکا دارند و اميدواريم اوباما مصمم به تغييرات اساسي باشد و بتواند تغييراتي را ايجاد کند و دولت آمريکا را به محدوده جغرافيايي خود برگرداند و در حالت برابر با ساير ملت ها، روابط دوستانه برقرار کند.
رييس جمهور در پاسخ به اين که بحران اقتصادي چه تغييري در جامعه ايران داشته است تصريح کرد: بحران جهاني تاثير چنداني روي اقتصاد ايران نداشته است. البته به طور طبيعي برخي تغيير قيمت ها به ايران هم منتقل مي شود اما اقتصاد ايران از آن جا که اقتصادي درون زا و خودکفاست تاثيرپذيري آن از تحولات اخير جهاني بسيار کم است و با توجه به تجربيات ملت ايران چنين بحراني بيش تر يک فرصت بوده است تا تهديد.
احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره جايگزيني پول منطقه اي به جاي دلار در مبادلات نفتي اظهار کرد: چنين پيشنهادي را به کشورهاي منطقه داده ايم که بر اساس آن مبادلات بين کشورها با پول هاي رايج خودشان انجام شود و آمادگي داريم با کشورهاي منطقه پول واحدي را ايجاد کنيم البته ايران مدت هاست که ذخاير ارزي خود را از دلار تغيير داده و با ساير ارزها معامله مي کند.
او در پاسخ به سوالي درباره ارزيابي پيشنهاد همتاي قزاقي خود درباره ايجاد پول واحد بين المللي خاطرنشان کرد: اين پيشنهاد درست و مناسبي است جهان بايد با پول واحدي اداره شود که اين پول هم واقعي و هم يکسان باشد. تهران از پيشنهاد پول منطقه اي به عنوان مقدمه پول واحد جهاني استقبال مي کند و در نشست اکو در تهران نيز آن را به تصويب رسانديم.
رييس جمهور با بيان اينکه رسيدن به پول واحد جهاني نيازمند فراهم کردن زيرساخت ها و مقدمات فراواني است، اظهار داشت: قبل از پول واحد جهاني بايد نظام عادلانه اقتصاد بين المللي تعريف و مباني اقتصادي جديدي تدوين شود که پول واحد بتواند در آن نظام عادلانه ارائه گردد.
دکتر احمدي نژاد افزود: دلار به عنوان پول واحد به کشورها تحميل شد و سرمايه داران و مديران اقتصادي آمريکا حداکثر استفاده را از اين موضوع بردند.
رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره تدوين رژيم حقوقي درياي خزر گفت: درياي خزر بايد درياي صلح، دوستي و برادري و دريايي براي همکاري و مشارکت جمعي باشد. جمهوري اسلامي ايران دنبال چنين شرايطي است و خوشبختانه امروز کشورهاي حاشيه درياي خزر نيز به چنين نتيجه اي رسيده اند و هم گرايي در اين زمينه با شتاب بالا در حال پيشرفت است.
وي افزود: ملت ايران همواره خواهان صلح و امنيت براي همه ملت ها بوده است و در طول تاريخ نيز در مسير توسعه فرهنگ و صلح و برادري قرار داشته است. امروز نيز ملت ما خواهان صلاح و امنيت در منطقه خاورميانه، خليج فارس و درياي خزر است و کشورهاي بزرگي مانند ايران و قزاقستان بايد نقش بالايي را در مسائل جهان و منطقه ايفا کنند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص انتخابات رياست جمهوري در ايران گفت: در ايران آزادي در درجه بسيار بالايي حاکم است و احزاب گوناگون با گرايشات و سلايق مختلف مي توانند نامزد انتخابات شوند. مردم نيز آزادانه انتخاب مي کنند و حقيقتا راي مردم تعيين کننده است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان