نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 شاهرودي پس از بازديد از مجتمع خانواده :
 اميدوارم لايحه خانواده در مجلس تصويب شود  

رييس قوه  قضاييه پس از بازديدي که صبح ديروز به صورت سرزده از مجتمع قضايي خانواده (2) داشت، در جمع خبرنگاران حضور يافت و هدف از اين بازديد را مشاهده اوضاع مجتمع از نظر ارباب رجوع، فعاليت شعبه ها و مديريت مجتمع عنوان کرد.
به گزارش ايسنا، سيدمحمود هاشمي شاهرودي همچنين با ابراز خرسندي از اين که مجتمع قضايي مذکور از نظر حضور ارباب رجوع بسيار شلوغ نيست، تصريح کرد: برخي از شعبات دادگاه را مورد بازبيني قرار داديم و خوشبختانه شاهد شلوغي بيش از اندازه نبوديم. تعداد پرونده هايي که در شعبات اين مجتمع مورد رسيدگي قرار مي گيرد 10 الي 15 فقره است که خوشبختانه زياد نيست و اميدواريم از اين تعداد نيز کمتر شود.
وي با بيان اينکه تعداد پرونده هاي از قبل مانده بسيار کاهش يافته است، ادامه داد: شايد در گذشته حدود 8 تا 10 هزار پرونده باقي مانده بود که با بخشنامه اي مبني بر رسيدگي هرچه زودتر به پرونده هاي قبل از سال 86 بحمدالله همکاران قضايي به خوبي فعاليت کردند.
هاشمي شاهرودي با اشاره به ديدار با برخي از مراجعه کنندگاني که خواستار ملاقات حضوري با وي بودند، خاطرنشان کرد: آن چه مهم است بحث تنظيم قانون جديدي است که اکنون در مجلس تحت عنوان لايحه  خانواده وجود دارد که اميدوارم به زودي تصويب شود. در آنجا ساز و کارهاي جديدي براي رسيدگي سريع تر به مسائل و مشکلات خانوادگي به ويژه طلاق، حضانت، حقوق اولاد، زن و مهريه ديده شده است.
وي ادامه داد: به نوعي بعضي از آسيب هايي که در قوانين فعلي وجود دارد در اين مورد به گونه اي ديده شده که اصل طلاق نيز کاهش يابد. ضمن اينکه حقوق زنان و فرزندان بيشتر و بهتر حفظ شود.
رييس قوه  قضاييه با اشاره به پيشنهاد رييس مجتمع قضايي خانواده(2) مبني بر ديدار کودکان طلاق با والدينشان، خاطرنشان کرد: فعلا اين موارد در کلانتري ها صورت مي گيرد که جاي مناسبي نيست و قرار شد در اين رابطه آقايان طرحي را آماده کنند تا انشا»الله اگر لازم شد به مجلس بدهيم و انشا»الله بناست براي آن سازو کاري تهيه و عملي شود.
هاشمي شاهرودي با مثبت ارزيابي کردن بازديد ديروز از مجتمع قضايي خانواده (2) يادآور شد: قضات مجتمع هاي خانواده استرس زيادي را در رسيدگي به پرونده دارند; زيرا به مسائل خانوادگي و امور فرزندان و ... رسيدگي مي کنند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان