نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 300 هزارخودروي جديد به معابرتهران سرازير شدند  

با افزايش روزانه بيش از 800 دستگاه خودرو، بالغ بر 300 هزار دستگاه خودرو جديد در سال 87 به بزرگراه ها و خيابان هاي تهران سرازير شدند.
به گزارش ايسنا، شهرام جباري زادگان، کارشناس برنامه ريزي شهري افزود: در سال گذشته مجموعا حدود يک ميليون و 221 هزار دستگاه خودرو از سوي خودروسازان داخلي توليد شده که حدود يک چهارم از اين تعداد يعني بيش از 300 هزار دستگاه خودرو به شبکه معابر شهري پايتخت وارد شدند.
وي از رشد توليد خودرو در کشور طي سال 87 خبر داد و افزود: بخش اعظم خودروهاي توليدي وارد شهرهاي بزرگ مي شوند و مديريت شهري تهران و کلانشهرهاي کشور خواه ناخواه مجبور به ايجاد زيرساخت ها و ظرفيت هاي جديد براي ورود خودروهاي جديد هستند.
وي با اشاره به اين که خودروسازان بزرگ دنيا با کاهش شديد فروش و در نتيجه توليد خودرو روبه رو هستند، تصريح کرد: اين در حالي است که خودروسازان داخلي به رغم اين که در ارتقاي کيفيت خودروهاي توليدي توفيق چنداني نداشته اند، در افزايش تيراژ توليدات خود موفق عمل کرده اند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان