نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 رژيم صهيونيستي سيستم دفاع موشکي اش را آزمايش کرد  

وزارت جنگ رژيم صهيونيستي ديروز موشک رهيابII Arrow  را در چارچوب سيستم دفاع موشکي اين رژيم با موفقيت آ زمايش کرد. اين در حالي است که گفته مي شود اين سيستم براي دفاع از حملات موشکي بالستيک احتمالي از سوي ايران يا سوريه طراحي شده است.
به گزارش ايسنا، يک منبع وزارت جنگ رژيم صهيونيستي تصريح کرد: اين موشک رهياب که شبيه موشک شهاب ايران است، از يک هواپيماي اسراييلي بر فراز مديترانه شليک شده است.
به گزارش روزنامه  هاآرتص، راديو رژيم صهيونيستي نيز اعلام کرد که اين شانزدهمين آزمايش از اين نوع موشک بوده است.
اين در حالي است که وزارت جنگ رژيم صهيونيستي اعلام کرده است که 90 درصد از آزمايش هاي اين موشک موفقيت آميز بوده است.
اين پروژه به طور مشترک توسط رژيم صهيونيستي و آمريکا به عنوان موشک هاي بالستيک و طرح استراتژيک در برابر موشک هاي بالستيک ايران و سوريه بودجه رساني شده است.  ماه گذشته وزارت جنگ رژيم صهيونيستي اعلام کرد که آزمايش يکسري از موشک هايDome Iron  را با موفقيت انجام داده است.
وزارت جنگ رژيم صهيونيستي اعلام کرد که اين سيستم با هدف حفاظت از ساکنان جنوب و شمال سرزمين هاي اشغالي در مقابل حملات احتمالي بوده است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان