نسخه شماره 2008 - 1387/11/17 -

 کاهش توليد 10 هزار گيگاوات ساعتي نيروگاه هاي کشور  

از 20 نيروگاه برق آبي کشور تنها 8 نيروگاه برق آبي در مدار توليد قرار دارند و 10 هزار و 520 گيگاوات ساعت انرژي برق از اين نيروگاه ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، به خاطر کاهش بارندگي ها ذخيره آب نيروگاه هاي برق آبي نيز افت داشته است به طوريکه در 9 ماهه اول سال جاري تنها 4 هزار و 202 گيگاوات ساعت انرژي برق توليد شده است.
بنابراين گزارش، با مقايسه توليد برق از نيروگاه هاي برق آبي در 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل که 14 هزار و 722 گيگاوات ساعت بود حدود 10 هزار و 520 گيگاوات ساعت کاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش، در سال گذشته که سرماي شديدي بر کشور حاکم شد بسياري از نيروگاه هاي برق آبي براي جبران کمبود برق در فصل زمستان به طور کامل در مدار بودند که همين موضوع موجب شد تا ذخيره آب نيروگاه هاي برق آبي به شکل قابل توجهي کاهش يابد و احتمالا با توجه به روند کاهش ريزش هاي جوي نيروگاه هاي برق آبي باز هم با کاهش توليد انرژي در سال آينده مواجه خواهند شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان