نسخه شماره 1982 - 1387/10/14 -

 فعاليت تمامي مراکز همسريابي فعلي غيرقانوني است  

رييس سازمان ملي جوانان اعلام کرد که فعاليت تمامي مراکز همسريابي فعلي غيرقانوني و فاقد مجوز است.
حجت الاسلام و المسلمين حاج علي اکبري با حضور در ايسنا و در گفت وگو با ايسنا، درباره طرح تاسيس مراکز همسريابي که قرار است به زودي توسط سازمان ملي جوانان تدوين شود، گفت: با توجه به تغيير و تحولات به وجود آمده درزندگي شهري، به ويژه در کلان شهرهايي نظير تهران، به نظر مي رسد که شيوه هاي معمولي و سنتي شناسايي همسر براي جوانان کافي نباشد. بنابراين براي ايجاد شناخت بيشتر جوانان از هم و پاسخگويي به نياز آن ها براي انتخاب همسر مناسب، به دنبال ايجاد مراکز مشاوره جامعي براي ارايه مشاوره خانواده و معرفي همسر مناسب به جوانان هستيم.
وي با هشدار نسبت به وقوع ازدواج هاي اينترنتي درکشور، افزود: به نظر مي رسد، وقوع ازدواج هاي اينترنتي در کشور در آينده به يک آسيب تبديل شود.
معاون رييس جمهور تصريح کرد: پاسخي که به نيازهاي جوانان در شناسايي و يافتن همسر مناسب داده مي شود، بايد با توجه به شيوه هاي جديد شبکه مجازي باشد، در غير اين صورت جوانان ناخودآگاه به سمت پاسخ هاي منحرف کننده جامعه روي مي آورند و زمينه سو»استفاده و شکل گيري آسيب هاي اجتماعي فراهم مي شود.
وي با بيان اين که مشخصات مراکز مجاز مشاوره و همسريابي از قبيل چگونگي شکل گيري، نحوه صدور مجوز و نظارت و غيره ظرف دو ماه آينده در قالب طرحي از سوي سازمان ملي جوانان به دولت ارايه خواهد شد، اعلام کرد که اداره اين مراکز جامع مشاوره وهمسريابي به موسسات عمومي غيردولتي امين که در حال حاضر وجود دارند، نظير جهاددانشگاهي سپرده خواهد شد.
رييس سازمان ملي جوانان با تاکيد بر اين که فعاليت تمامي موسسات فعلي در امر همسريابي، غيرقانوني و فاقد مجوز معتبر است، اظهار کرد: برخي از اين موسسات، جنبه خيريه دارند که در کنار تهيه ملزومات ازدواج، به صورت سنتي در امر همسريابي نيز فعاليت مي کنند. برخي ديگر نيز از مشاوره هاي امروزي، شيوه هاي اينترنتي و کامپيوتري براي فرآوري و دسته بندي اطلاعات در امر همسريابي استفاده مي کنند که هيچ کدام از آن ها مجوزي براي همسريابي ندارند.
وي در پاسخ به ادعاي برخي از اين موسسات مبني بر دريافت مجوز فعاليت از سوي نظام روانشناسي، گفت: سازمان نظام روانشناسي، مشاوران صالح را براي ارايه مشاوره هاي علمي به خانواده ها و زوج ها تاييد مي کند، اما از آنجا که همسريابي به عنوان يک اقدام کاملا شفاف در دستور کار هيچ نهادي در کشور نبوده است، مجوزي نيز در اين خصوص صادر نمي شود.
حاج علي اکبري اظهار کرد که اغلب موسسات و گروه هاي فعال در امر همسريابي که در مراحل برگزاري جشنواره ملي مطلع عشق توسط سازمان ملي جوانان شناسايي شوند، نيت و قصد خير در اين حوزه دارند، اما متاسفانه سو»استفاده هايي نيز در اين خصوص صورت مي گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان