نسخه شماره 1971 - 1387/10/01 -

 جلايي پور در پاسخ به عسگر اولادي:
 با امثال چاوزها نمي توان به سياست خارجي رونق داد 


 عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت در واکنش به طرح سوال عسگر اولادي مبني بر اينکه "خاتمي مي خواهد کشور را از چه چيزي نجات بدهد؟" گفت:" کشور در حال حاضر واقعا نيازمند نجات و خروج از وضعيت کنوني است و نجات کشور را بايد از چند جهت مورد توجه قرار داد."
حبيب الله عسگراولادي در ديدار با جمعي از جوانان حزب موتلفه با انتقاد از سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري پيشين ايران گفت:" بسياري از افراد اپوزيسيون در خارج از کشور بحث نجات کشور در انتخابات رياست جمهوري دهم را مطرح مي کنند که آقاي خاتمي نيز اخيرا اين مطلب را که بايد کشور را نجات داد گفته اند که از آقاي خاتمي اين سوال را دارم که کشور را از چه چيزي مي خواهند نجات دهند؟ درست است که وضع اقتصادي مردم به دليل تحريم ها با مشکلاتي همراه است اما در حال حاضر نظام جمهوري اسلامي الگوي ديگر کشورهاي جهان است."
وي ادامه داد: "مردم نظام مقدس جمهوري اسلامي را از سر راه پيدا نکرده اند که آقاي خاتمي بخواهد کشور را نجات دهد. آقاي خاتمي بداند اطرافيان ايشان ساختار شکنند." درهمين حال حميد رضا جلايي پور جامعه شناس و استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه کشور از چند جهت نيازمند نجات است در گفتگو با "فرارو" گفت: "از يک جهت توجه به حوزه سياست خارجي است که متاسفانه در سه سال گذشته با سياست هاي اعمال شده کشور سه تا چهار قطعنامه دريافت کرده است. همچنين در اين دوره اروپا عليه ما به آمريکا نزديک تر شده و اخيرا هم که اروپا و آمريکا سعي دارند عرب ها را از ما دور کنند." وي افزود: "اساسا با جوجه کمونيست هايي مثل چاوز نمي توان به سياست خارجي رونق داد. لذا بايد حوزه سياست خارجي کشور را از بن بست کنوني خارج کرد."  اين استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات اقتصادي کشور گفت:" جهت ديگري که کشور نيازمند نجات و خروج از وضعيت کنوني است کند شدن رشد اقتصادي است."
وي افزود:" رشد اقتصادي معنايش اين نيست که فقط گزارش بدهيم که رشد اقتصادي 7 درصد يا 8 درصد داريم. اگر به طور مستمر رشد اقتصادي بالاي 7 تا 8 درصد نداشته باشيم معنايش اين است که ما بيکار، معتاد و افسرده بيشتري داريم بنابراين واقعا بايد کشور را از اين وضعيت نجات دهيم که به مسير رشد مستمر اقتصادي بيفتد مسيري که متاسفانه در سه سال گذشته ايران به رغم پمپاژ 250 ميليارد درآمدهاي نفتي در آن قرار نگرفته است."
جلايي پور تصريح کرد: "مسئله بعدي که واقعا باز کشور نيازمند نجات است معضلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بين المللي است که آنقدر در اين کشور ريشه دار شده است که جز با مشارکت همه نيروهاي اجتماعي و سياسي نمي توان در جهت مهار و حل آن گام برداشت."
عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت در ادامه گفت:" از سوي ديگر کشور از لحاظ مشارکت سياسي مردم هم بايد از اين وضعيت خارج شود."
وي افزود: "در آخرين انتخاباتي که در اين کشور انجام شده است در شهرهاي توسعه يافته حدود 20 درصد از مردم در انتخابات شرکت کرده اند لذا اين کشور نيازمند يک مشارکت همه جانبه است بنابراين آقاي خاتمي بايد با حضور خود در عرصه انتخابات به اين جنبه هم سر و ساماني بدهد."
اين جامعه شناس تاکيد کرد: "بالاخر از همه مهمتر در اين کشورنظر سنجي ها نشان مي دهد که 70 درصد مردم به آينده اميد ندارند و اميد به زندگي در مردم کاهش پيدا کرده است بنابراين بايد فردي در انتخابات حضور پيدا کند که مردم به او اعتماد کرده و به آينده اميد پيدا کنند و با آمارهاي غير واقعي نمي توان در مردم اميد ايجاد کرد و مردم به اعتماد نياز دارند و خاتمي يک شخصيت اعتماد آفرين است."
عسگر اولادي در ادامه سخنان خود در جمع جوانان حزب موتلفه با اشاره به طرح ايده دولت وحدت ملي گفته بود:" اصلاح طلبان و دوم خرداديها که بحث وحدت ملي را مي پسندند به اين دليل است که مي خواهند راهي براي گرفتن مناصب اجرايي براي خود باز کنند."

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان