نسخه شماره 1934 - 1387/08/14 -

 خاتمي:
 التهابات موجود در جامعه نشانه حيات جامعه است 

رييس جمهور سابق کشورمان طرح مباحث مربوط  به  انتخابات، نگراني ها، دغدغهها و خواست هاي طبيعي مردم  را  نشانه زنده بودن جامعه دانست و گفت: «پيش از شروع مبارزات انتخاباتي بايد اين حضور و شور را قدر دانست و درک درست آن را مقدمه انتخابات پرشور به حساب آورد.»
سيد محمد خاتمي در ديدار با نخبگان و فعالان اجتماعي بوشهر با ابراز تاسف از اينکه  ما امروز در منطقهاي مثل عسلويه شاهد رونق و اعتباري که برايش سرمايهگذاري شد نيستيم افزود: «اگر مزيت مهم کشور ما نفت و گاز است بايد در اين زمينه دو کار انجام شود.يکي سرمايه گذاري در اين سرمايه زميني و تبديل آن به سرمايه تجديدپذير و روي زمين وديگر بهرهگيري از  سرمايه نفت براي پيشرفت همه جانبه و به خصوص براي کم کردن اتکاي دولت به اين منبع بايد تلاش شود.» وي در ادامه تاکيد کرد: تنها صادرات  نفت و گاز به خارج از کشور راه اساسي نيست که به آن تکيه کنيم بلکه تبديل اين ماده به ارزشهاي افزوده و چند برابر کردن  اين سرمايه امر مهمي است.» رييس جمهور سابق ايران با اشاره  به دو بار راي  قاطعانه مردم  به اصلاحات  گفت: «دو بار اين امر مهم  مورد تاييد مردم قرار گرفت که  ايران سربلند، پرافتخار، ايراني  است که مبتکر معيارهاي اسلامي است. اسلامي که به اعتلا و حرمت جامعه ايراني، حقوق انسان و حق حاکميت انسان بر سرنوشت خود و پيشرفت علمي و اقتصادي ايران احترام ميگذارد.»
سيد محمد خاتمي  طرح مباحث مربوط  به  انتخابات و نگرانيها و دغدغه ها و خواستهاي طبيعي مردم  را  نشانه زنده بودن جامعه دانست و گفت: «پيش از شروع مبارزات انتخاباتي بايد اين حضور و شور را قدر دانست و درک درست آن را مقدمه انتخابات پرشور به حساب آورد.»
وي خاطر نشان کرد: «اعلام نامزدي از سوي بعضي افراد و عزيزان حق آنان است. فعاليت گروهي و حزبي  نيز محترم است; اما التهابات موجود در جامعه به معني مبارزات انتخاباتي نيست بلکه اين التهابات نشانه حيات جامعه است و همه بايد متوجه التهابات، نگراني ها و دغدغه هاي جامعه باشند.»
رييس بنياد باران  با اشاره به اينکه اگر امنيت و انسجام و وحدت جامعه و بالا رفتن اميد مردم  اهميت دارد گفت: «مسوولان بايد زمينهاي فراهم کنند که مردم احساس کنند مي توانند انتخابي کنند که دفع دغدغه آنها مي شود.»
وي افزود: «طرح اينکه چه کسي بايد بيايد يا نيايد هنوز زود است; گرچه افراد حق دارند که آن را اعلام کنند و بايد مشخص کنيم چه مي خواهيم؟چه کاري مي توانيم انجام دهيم و چه راهي را مي توانيم طي کنيم  و  بر اساس خواست و دغدغه ملي، برنامه ارائه شود و براساس برنامه و نه شخص راي بگيرند.»
وي بار ديگر درباره حضور خود در انتخابات آتي گفت: «شخصا هيچ اشتياقي براي رياست جمهوري ندارم; هر جا که باشم با هويت خودم خواهم بود.اگر کسي براي رسيدن به قدرت از هويت خود بگذرد يا به مردم دروغ بگويد يا مسائلي گفته شود که نبايد بگويد راه و روش درستي نيست. منطقي اين است که هر کسي کاري را بکند که مفيدتر است و بهتر ميتواند خدمت کند; ولي باز هم بايد جلو تر برويم و ببينيم وضع جامعه چگونه مي شود.»

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان