نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 پيشنهاد 
نويسنده : جواد لگزيان

مادلن در زيباترين صبح جهان

اين رمان در سال 1991 در پاريس به چاپ رسيد و اقتباس سينمايي آن توسط «آلن کورنو» در همان سال 9 جايزه سينمايي سزار را به خود اختصاص داد. اين رمان در 24 فصل کوتاه و با ايجاز فراوان، خواننده را به قلب فضاي باروک قرن هفدهم و زندگي هنرمندانه و نخبه‌گراي پرسوناژ اصلي داستان رهنمون مي‌کند.

داستان کتاب با روايت حادثه‌اي که در متن رمان به وقوع نپيوسته، يعني مرگ «مادام سنت کلمب» شروع مي‌شود و پس از آن روايت بارها و بارها به اين بخش رجوع مي‌شود. ايوون بلانژه منتقد نامدار فرانسوي رمان «مادلن در زيباترين صبح جهان» را به لحاظ ايجاز، ضرب آهنگ و موزوني نثر آن با آثار فاخر موسيقي کلاسيک، خصوصا با‌هايدن و باخ مقايسه کرده و نتيجه مي‌گيرد اين رمان جدا از لذت متن کم‌نظيرش، حس موسيقايي را در خواننده بيدار مي کند.

رمان « مادلن در زيباترين صبح جهان» اثر پاسکال کينيار با ترجمه شراره شاکري در 128 صفحه از سوي نشر «فرهنگ آرش» منتشر شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان