نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 6 ماه تا 3 سال حبس مجازات سرقت از متون پايان‌نامه‌ها 

طبق قانون حمايت از مولفان و مصنفان، کساني که متون پايان‌نامه‌هاي ديگران را سرقت و به نام خود يا اشخاص ديگري چاپ و نشر کنند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم مي‌شوند. به گزارش تسنيم، افرادي که متون آثار تأليفي مانند کتاب، مقاله يا پايان‌نامه‌‌هايشان توسط ديگران سرقت و به نام خود چاپ کنند، مي‌توانند به منظور شکايت از سارق يا سارقان، به همراه تمام مدارک و مستندات خود به دادسراي فرهنگ و رسانه در تهران يا دادسراي‌هاي عمومي در شهرستان‌ها مراجعه کنند. بر اساس ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوبه سال 1348، «هر کس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را که مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً و عامداً به‌ نام شخص ديگري غير از پديدآورنده، نشر يا پخش يا عرضه کند به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»‌ طبق ماده 2 اين قانون، اثرهاي مورد حمايت اين قانون عبارت از کتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري، شعر و ترانه و سرود و تصنيف که به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، اثر سمعي و بصري به منظور اجراء در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون که به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا‌نشر شده باشد، اثر موسيقي که به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتکاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي که به هر طريق و‌ روش به صورت ساده يا ترکيبي به وجود آمده باشد، هر گونه پيکره (‌مجسمه)، اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، اثر عکاسي که با روش ابتکاري و ابداع پديد آمده باشد، اثر ابتکاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم، اثر ابتکاري که بر پايه فرهنگ عامه (‌فولکلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد، اثر فني که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد و هر گونه اثر مبتکرانه ديگر که از ترکيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد، هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان