نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 باقي‌ماندن حدود 35درصد مطالبات چايکاران 

رييس سازمان چاي کشور از پرداخت بيش‌از 152 ميليارد تومان برگ سبز خريداري شده از چايکاران خبر داد و گفت: 35 درصد مطالبات باغداران چايکار باقي‌مانده است که به زودي تامين و پرداخت مي‌شود.

محمد ولي روزبهان در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: تاکنون حدود 139 هزار تن برگ سبز چاي به ارزش232 ميليارد تومان برداشت شده است که از اين ميزان بيش از 152 ميليارد تومان مطالبات چايکاران تامين و پرداخت شده و مابقي مطالبات 35 درصدي اين دسته از توليدکنندگان به زودي تامين و پرداخت مي‌شود.

وي با بيان اين‌که ميزان توليد چاي نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد افزايش يافته است، خاطر‌نشان کرد: در سال گذشته حدود 87 هزار تن برگ سبز چاي خريداري شده بود که امسال به بيشتر از پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته يعني حدود 139 هزار تن رسيده است و وضعيت توليد و بازار چاي نيز در شرايط کنوني بسيار بهتر و پررونق‌تر از سال‌هاي گذشته است. رييس سازمان چاي کشور با اشاره به اين‌که توليد چاي طي پنج سال گذشته بي‌سابقه بوده است، بيان کرد: چاي توليد شده در سال جاري از کيفيت مناسبي برخوردار است، چرا که تاکنون بيش از 38 درصد برگ سبز خريداري شده درجه يک و 62 درصد آن درجه دو بوده است و مردم نيز استقبال مناسبي از آن کرده‌اند.

روزبهان اعلام کرد: دولت سهم خود را بابت بهاي برگ سبز چاي خريداري شده از چايکاران پرداخت کرده و هم‌اکنون در حال دريافت سهم کارخانه‌هاي فرآوري چاي براي تامين و پرداخت مابقي مطالبات چايکاران هستيم. وي همچنين در خصوص تسهيلات ‌‌زراعي به چايکاران، اظهار کرد: اين سازمان به ازاي هرس کف‌بر براي هر هکتار باغ چاي 60 ميليون ريال و هرس کمر بر 30 ميليون ريال تسهيلات بدون بهره چايکاران با تنفس دوساله و مهلت بازپرداخت سه ساله به چايکاران پرداخت مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان