نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 آموزش حلقه مفقوده حقوق شهروندي  

آموزش حلقه مفقوده حقوق شهروندي در کشورهاي در حال توسعه است. دبير کنگره بين المللي حقوق شهروندي در نشست علمي‌تخصصي حقوق شهروندي و حقوق ورزشي تصريح کرد: در کشورهاي در حال توسعه به موضوع آموزش کمتر توجه شده و مردم با حقوق و تکاليف خود آشنا نيستند. مونس کشاورز با تاکيد برضرورت رعايت حقوق شهروندي درابعاد مختلف، تاثير توجه ورزش همگاني بر سلامت روحي شهروندان و در نهايت جلوگيري از بروز بسياري جرائم که به واسطه عدم تفريحات سالم به وقوع مي‌پيوندد پرداخت. وي با بيان اينکه قوانين مناسبي در حوزه حقوق ورزشي در کشورمان وجود ندارد تصريح کرد: بسياري از مردم، ورزشکاران، مربيان، داوران و مديران ورزشي کشورمان با حقوق و تکاليف خود آشنا نيستند. کشاورز با بيان اينکه بايد ورزش همگاني را در جامعه توسعه دهيم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ورزش در کشورهاي پيشرفته به يک صنعت و حرفه تبديل شده و در کشور ما نيز بايد با برگزاري کلاسهاي آموزشي و با ارتقا سطح آگاهي مردم، ورزش را در کشورمان بصورت عملياتي حرفه‌اي کنيم. همچنين نادر شکري رئيس کميسيون حقوق ورزشي کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي‌ايران با بيان اينکه بسياري از مردم با حقوق ورزشي آشنا نيستند گفت: ضروري است مردم را با حقوق فردي و قانوني ورزشي آشنا کنيم. وي بيان کرد: بسياري از مردم از کوچکترين عضو خانواده گرفته تا مسن ترين افراد جامعه به نوعي ورزش مي‌کنند و اما موضوع حقوق ورزشي براي مردم بيگانه است. به گفته شکري بسياري از ورزشکاران ملي نيز با موضوع حقوق ورزشي آشنا نيستند و به همين منظور تصميم گرفتم کتاب حقوق ورزشي را براي مردم کشورم انتشار دهم. وي با بيان اينکه توسعه ورزش ملي بخش مهمي‌از توسعه اقتصادي و اجتماعي است تصريح کرد: سرافرازي و افتخار ملي يکي از عوامل روحيه آفرين درميان ملت به شمار مي‌رود که دستاوردها و پيامدهاي توسعه ورزش ملي موجب رونق اقتصادي و شکوفايي اجتماعي مي‌شود. وي گفت: فراهم آوردن قانون جامع ورزش و تربيت بدني کشور، گام عمده و آغازين براي سامان دادن تلاش‌هاي گسترده و گوناگون در پهنه ورزش است. در اين مراسم از کتاب حقوق ورزشي نوشته نادر شکري رونمايي شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان