نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 رئيس ستاد محيط زيست شهرداري تهران:
 80درصد منابع آبي تهران و کلان‌شهرها در آستانه نابودي است 

‌رئيس ستاد محيط زيست شهرداري تهران با اشاره به محدوديت منابع آب در تهران و ديگر مناطق کشور، گفت: در صورت عدم مديريت اين موضوع از سوي دولت، تا 20 سال آينده 80 درصد منابع آبي از بين مي‌رود. به گزارش خبرگزاري مهر، محمدمهدي گلمکاني درباره وضعيت لوله‌هاي فرسوده شبکه آب و فاضلاب تهران و هدررفت آب افزود: موقعيت منابع حياتي و مخصوصا آب براي کشور ما بسيار حائز اهميت است زيرا تا 20 سال آينده 80 درصد منابع آبي تهران و کلان شهرها از بين خواهد رفت. گلمکاني با اشاره به اينکه اگر تصميم گيري صحيح براي مديريت آب گرفته نشود 80 درصد منابع آب ما از دست خواهد رفت افزود: آن وقت با يک بحران بسيار شديد مواجه خواهيم شد که آن زمان حاکميت بايد يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي خود را حفاظت از منابع حياتي از جمله آب قرار دهد. رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران ضمن بيان اين نکته که دولت بايد براي تمام فرآيند آب و تصفيه آن برنامه داشته باشد خاطر نشان کرد: هم در بحث مديريت آب‌هاي کشاورزي، مديريت آب‌هاي سطحي، استفاده از آب باران و مديريت آب مصرفي شهروندان بايد مورد بازنگري و اولويت دولت قرار بگيرد تا بشود جلوي اين بحران را گرفت. گلمکاني از آگاه کردن آحاد جامعه درباره استفاده از الگوي صحيح مصرف سخن گفت و تصريح کرد: بايد نهادهاي فرهنگي و رسانه‌ها روي اين موضوع کار کنند و آب به صورت يک اولويت بسيار جدي و نه شعاري در دستور کار دولت قرار بگيرد. رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران درباره نحوه برخورد با لوله‌هاي فرسوده شبکه آب و فاضلاب تهران گفت: بايد ببينيم تدبير دولت در اين مورد چيست و مي‌خواهد چه کند. شايد بخواهد از روش سرمايه گذاري خارجي استفاده کند. اما به نظر من هرگونه سرمايه‌گذاري در اين بخش هزينه نيست و به نوعي سرمايه گذاري براي توسعه پايدار کشور محسوب مي‌شود. وي استفاده از ظرفيت سيستم بازچرخاني شبکه فاضلاب را يکي ديگر از روش‌هاي مثبت کنترل آب دانست و اظهار کرد: بايد سيستم فاضلاب طوري مديريت شود که باعث کاهش آب‌هاي زير سطحي شهر نشود. بايد آب فاضلاب تصفيه و بازچرخاني شود تا براي ارتقا و آبياري فضاي سبز شهري استفاده شود. گلمکاني با بيان اينکه ما جزو کشورهاي کم باران هستيم ادامه داد: در مهندسي شهرسازي مي‌شود روي اين قضيه برنامه ريزي کرد که بشود از هدررفت آب به هر نحوي جلوگيري کرد. رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري استفاده از تجربه کشورهايي که موقعيت ژئوپليتيک شبيه ايران دارند را راه حل ديگري براي جلوگيري از هدررفت آب عنوان کرد و گفت: الگوي مصرف آب ما مناسب نيست و بايد در اين زمينه فرهنگ سازي شود. روش‌هاي قديمي شايد جواب ندهد و بايد از روش‌هاي مدرن‌تر استفاده کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان