نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 اسپاسم عقلي سعودي  
نويسنده : علي ودايع

حناي سعودي براي کاخ سفيد رنگي ندارد وعربستان در وضعيت احتضار قرار گرفته است. در جريان نسيم بهارعربي همه دانستند که با تغيير دکترين ايالات متحده، تاريخ انقضاي ديکتاتوري سعودي به سر رسيده است. به لحاظ رفتار شناسي، ديکتاتوري عربستان به دليل فقدان فاکتورهاي اوليه مقبوليت و مشروعيت همواره با رفتارهاي هيستريک واکنش نشان مي‌دهد.

آنها که همواره با استفاده از ايران هراسي حيات خود را تضمين کرده بودند ؛ همانند رژيم صدام همه هست و نيست خود را به آتش کشيده اند. شعله‌هاي تروريسم تکفيري انسان‌هاي بي گناه را سلاخي مي‌کند.

تفاهم هسته اي برجام ايران اتفاقي بود که پازل مرگ سعودي را پررنگ تر کرد.رياض به شکلي جنون انگيز با توسل به جنايت جنگي عليه يمن وارد عمل شد اما در حقيقت زرادخانه‌هاي لوکس سعودي از حوثي‌ها شکست خورد. ناتواني تحقيرآميزعربستان در تسخير صنعا جنون سعودي را به اسپاسم عقلي سعودي تبديل کرده است. نکته دردناک براي عربستان اينجاست که با استقراض سعودي از بازارهاي جهاني رياض رسما ورشکسته شده است. شيب انهدام دروني سعودي با اسپاسم عقلي رياض درحال تشديد است تاجايي که سناريوهاي پساسعودي در واشنگتن قطورتر از گذشته مي‌شود. رياض براي فرار از مهلکه نيازمند تبديل جنگ نيابتي امروز به جنگ جهاني يا حداقل برخورد نظامي ‌مستقيم آمريکا با ايران است. آنچه که با عنوان شليک نيروهاي مردمي‌حوثي به ناو آمريکايي و همراهي موج رسانه‌هاي شيتيلي سعودي درباره ناوگان ايراني در منطقه باب المندب بيان شده، در حقيقت تله سعودي است.

جنگ طلبان آمريکايي علي رغم آن که مي‌دانند رژيم سعودي با اسپاسم عقلي در آستانه مرگ مغزي قرار دارد به دنبال راه حل جديدي هستند. شايد ماجراهاي جنگ سرد که درحال تکرار ميان آمريکا و روسيه است در مورد واشنگتن با تهران نيز بروز و ظهور پيدا کند اما برخي عقلاي واشنگتني مي‌دانند که رفاقت با تهران بيش از دشمني براي آنها منفعت خواهد داشت. نکته حائز اهميت اينجاست که تاکتيک‌هاي حساب شده جمهوري اسلامي‌هم مجال عمل به تله‌هاي سعودي را در باب المندب نداده است. ايجاد تنش‌هاي حساب نشده در روابط آمريکا با ايران اتفاقي است که در آستانه انتخابات الکترال 2016 قطعا در واشنگتن و تهران مد نظر قرار گرفته خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان