نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 رد صلاحيت پس از انتخابات موضوعيت ندارد 

عضو هيات رييسه فراکسيون اميد در مجلس دهم با تاکيد بر اين‌که نظارت استصوابي مربوط به تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات است، يادآور شد که آنچه در استفساريه مجلس مورد تاکيد قرار گرفته، مربوط به وضعيت صلاحيت منتخبان انتخابات است.

محمود صادقي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به عدم تاييد طرح استفساريه قانون انتخابات در شوراي نگهبان، اعلام کرد: به نظر مي‌رسد استفساريه مجلس هيچ‌گونه مغايرتي با اصل 99 قانون اساسي درخصوص نظارت استصوابي شوراي نگهبان و همچنين استفساريه اين شورا در سال 1370 ندارد. او گفت: نکته حائز اهميت اين است که اصل 99 قانون اساسي مربوط به انتخابات و استفساريه سال 70 نيز تاکيد دارد که نظارت اين شورا در انتخابات، از نوع استصوابي است و اين نظارت استصوابي از جمله در بحث تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات ممکن خواهد بود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطرنشان کرد: اين درحالي است که در استفساريه اخير مجلس، هيچگونه خدشه‌اي به تاييد يا ردصلاحيت نامزد‌ها ازسوي شوراي نگهبان وارد نکرده‌ايم؛ بلکه با استناد به‌‌ همان اصل 99 قانون اساسي تاکيد کرديم که اين نظارت استصوابي مربوط به تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات است، درحالي که آنچه در استفساريه مجلس مورد تاکيد قرار گرفته، مربوط به وضعيت صلاحيت منتخبان انتخابات است.

صادقي با تاکيد بر تفاوت معناي حقوقي اصطلاح‌هاي «نامزد»، «منتخب» و «نماينده» در قانون اساسي، يادآور شد: درواقع پس از برگزاري انتخابات، بحث نامزدهاي انتخاباتي که تاييد يا رد صلاحيتشان بنابر اصل 99 قانون اساسي در حوزه عمل نظارت استصوابي شوراي نگهبان است، موضوعيت نداشته و بحث درمورد منتخبان خواهد بود.

صلاحيت منتخبان انتخاباتي

بايد در مجلس انجام شود

عضو هيات رييسه فراکسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي گفت: به بيان ديگر پس از برگزاري انتخابات، درصورتي که شک و شبهه‌اي درخصوص صلاحيت منتخبان وجود داشته باشد، از حوزه اختيار شوراي نگهبان خارج شده، و اين مرحله داخل مجلس و در جريان بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان در صحن علني انجام مي‌شود.

او يادآور شد: بر‌اساس اين استدلال، اين‌که استفساريه مجلس حدود اختيارات شوراي نگهبان در بحث نظارت استصوابي را محدود مي‌کند، صحت ندارد.

با بررسي مجدد استفساريه

در مجلس ابهام‌ شوراي نگهبان رفع مي‌شود

صادقي در پايان تصريح کرد: با توجه به اين‌که شوراي نگهبان با تاکيد بر اين‌که استفساريه مجلس ابهام دارد، از تاييد آن خودداري کرده، به نظر مي‌رسد در پي بررسي مجدد طرح استفساريه پس از تعطيلات مجلس، اين ابهام مرتفع شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان