نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 طنز 
نويسنده : محمد حسين روانبخش

فقط اون واکنش آخري‌!

استقبال از پايان داستان احمدي‌نژاد در ميان اصولگرايان چنان چشمگير و پرهيجان بوده که آدم شک مي‌کند که نکند از همان سال 83 و 84 اين اصولگرايان با بصيرت مخالف او بوده‌اند. ‌

محمدرضا باهنر گفت‌: احمدي‌نژاد حاضر به همکاري با جريان اصولگرايي نشد و ما نيز نتوانستيم با او کار کنيم. دبيرکل موتلفه سعي کرد سفيد نمايي کند و گفت‌: در غياب احمدي‌نژاد‌، اميد به وحدت اصولگرايان بيشتر شده است‌.

سخنگوي جامعه روحانيت تهران هم کلا کار را يک سره نمود و اعلام کرد: احمدي‌نژاد براي ما موضوعيت ندارد! قبل از همه اينها هم يکي از بزرگان اعلام کرده بود که نهي احمدي‌نژاد از کانديداتوري، باعث شد «فتنه» در نطفه، خفه شود!

دو سه روز ديگر همين طوري پيش برود و از اين جور اظهار نظرها بشنويم، بايد ايمان بياوريم به اينکه اين اصلاح طلبان بودند که با کمک‌هاشمي‌رفسنجاني، محمود احمدي‌نژاد را آوردند و او را «معجزه هزاره سوم» ناميدند و هشت سال تمام، براي‌هاله نور دور کله اش اسفند دود مي‌کردند!

با اين همه در ميان واکنش‌هايي از قبيل موضع‌گيري‌هاي قشنگ بالا، موضع‌گيري محسن رضايي، واقعا موضع‌گيري شاخص و بر مبناي تحليل سيستماتيک و اصول علمي‌نقد سياسي بود؛ وي با اشاره به نامه‌اي که احمدي‌نژاد درباره نظر رهبري مبني بر منع وي از شرکت در انتخابات آتي نوشته، اظهار‌داشت: «اقدام رييس‌جمهور سابق، کار مثبتي بود»‌... و به اين ترتيب، دهان همه سياسيون، متفکران، اقتصاد دانها، اساتيد دانشگاه و ديگر صاحب‌نظران از تعجب باز ماند و ياد گرفتند که حتي به موضوعاتي شبيه نامه احمدي‌نژاد هم مي‌توان اين قدر دقيق نگاه کرد و آن را عميق و علمي‌تحليل کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان