نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 اقبال آمريکايي‌ها به اعدام 

نتايج يک نظرسنجي جديد نشان مي‌دهد درصد حاميان مجازات اعدام در آمريکا با هفت درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به 49 درصد رسيده و به پايين‌ترين حد طي چهل سال گذشته نزول کرده است.

موسسه پژوهشي پيو که بيشتر بر تحقيقات اجتماعي متمرکز است، طي نظرسنجي جديدي دريافته که اکنون 42 درصد آمريکايي‌ها مخالف مجازات اعدامند و تعداد حاميان چنين احکامي به 49 درصد جامعه آمريکا رسيده است. اين در حالي است که پژوهش مشابهي در سال گذشته نشان داده بود که حاميان مجازات اعدام 56 درصد‌اند. اين تغيير نگرش در ميان مردم آمريکا در حالي روي داده است که در دهه 90 ميلادي حکم اعدام طرفداران بسياري در اين کشور داشت به طوري که يک نظرسنجي در سال 1994 نشان داد از هر 10 آمريکايي 8 نفر از مجازات اعدام حمايت مي‌کردند؛ يعني هشتاد درصد آمريکايي‌ها موافق صدور و اجراي احکام اعدام بودند.

نتايچ افکارسنجي جديد موسسه پيو نشان مي‌دهد اکنون حاميان حکم اعدام در آمريکا در کمترين ميزان از سال 1972 (1351 شمسي) قرار گرفته‌اند.

آخرين بار که پژوهش‌ها از مخالفت اکثريتي مردم آمريکا با اعدام خبر دادند به نتايج افکارسنجي موسسه گالوپ در سال 1966 باز مي‌گردد که طي آن تنها 42 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي با مجازات اعدام موافق بودند. اما از آن هنگام به بعد مجازات اعدام دوباره محبوبيت يافت تا آنجا که در سال 1994 اين آمار به حدود 80 درصد رسيد.

پس از آن ميزان حمايت از حکم اعدام در آمريکا به تدريج رو به کاهش بوده است. نظرسنجي جديد موسسه پيو (PEW) همچنين نشان مي‌دهد وقتي گرايش سياسي پاسخ‌دهندگان در نظر گرفته مي‌شود، آن گاه 72 درصد جمهوري‌خواهان موافق حکم اعدامند در صورتي که تنها 34 درصد دموکرات‌ها از مجازات اعدام حمايت مي‌کنند.

همچنين مردان بيشتر از زنان حامي حکم اعدامند؛ در حالي که 55 مردان پاسخگو به نظرسنجي موسسه پيو موافق اعدام بودند، تنها 38 درصد از مردان با آن مخالفت کردند. در حالي که از ميان زنان پاسخ دهنده، 43 درصد موافق و 48 درصد مخالف اين نوع مجازات بودند. از ديگر نتايج جالب توجه تحقيق موسسه پيو آن است که در ميان سفيدپوستان حمايت از حکم اعدام از 63 درصد در سال 2015 به 57 درصد در سال جاري ميلادي رسيده است.

و شايد جالب‌تر آن که حمايت از مجازات اعدام در ميان سياه‌پوستان و لاتين‌تبارهاي جامعه آمريکا به مراتب کمتر از سفيدپوستان بوده است؛ تنها 29 درصد از سياه‌پوستان و 36 درصد از لاتين‌تبارها از مجازات اعدام حمايت کرده‌اند.

مشخصات جامعه آماري شرکت‌کنندگان در اين تحقيق موسسه پيو همچنين نشان مي‌دهد که پاسخ‌دهندگان هر چه جوان‌تر و هر چه تحصيل کرده‌تر بودند کمتر از مجازات اعدام حمايت مي‌کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان