نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 همه‌پرسي نژادپرستانه مجارستان 

وز يکشنبه (2 اکتبر) شهروندان مجارستان به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا در باره تصميم اتحاديه اروپا مبني بر «تقسيم پناهجويان» و سهميه اين کشور راي بدهند. بر اساس اين تصميم، قرار است مجارستان سهميه‌اي بالغ بر 1294 پناهجو را بپذيرد. اتحاديه اروپا از سال 2015 بارها کوشيده‌ است، در نشست‌هاي متعدد خود زمينه سهميه‌بندي 160 هزار پناهجو را فراهم آورد. اين تلاش‌‌ها همواره با مقاومت شديد کشورهاي اروپاي شرقي، به ويژه مجارستان و لهستان روبرو شده است. انتظار مي‌رود که اکثريت شهروندان مجارستان، با حمايت از موضع دولت ويکتور اوربان، نخست وزير اين کشور، به تصميم اتحاديه اروپا پاسخ «نه» بدهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان