نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 نخستين برف پاييزي در آذربايجان غربي 

در نخستين روزهاي پاييز و با کاهش محسوس دما در نقاط مختلف آذربايجان غربي، برف کوه‌هاي اشنويه را سفيد کرد.

به گزارش هم آوا، ارتفاعات کلاشين، سياه کوه و زردکوه سفيدپوش شده و سرماي نخستين برف پاييزي بخاري‌هاي خانه‌هاي منطقه را روشن کرده است.

مردم منطقه به ويژه کشاورزان از بارش برف در مهر ماه غافلگير شده و لباس‌هاي زمستاني را به تن کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان