نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 به مصلحت کشور باشد استعفا مي‌دهم 

در حالي که ديوان عدالت اداري در حکمي‌راي به ابطال انتخابات فدراسيون تيراندازي داده و طي آن وزارت ورزش و جوانان را ملزم به اجراي اين حکم کرده است، سيد مهدي هاشمي‌مي‌گويد اگر به صلاح ورزش کشور باشد استعفا مي‌دهد.

سيد مهدي هاشمي، رييس فدراسيون تيراندازي در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص حکم ديوان عدالت اداري اظهار کرد: من هنوز موفق نشده ام وزير ورزش و جوانان را ببينم تا در اين خصوص با وي صحبت کنم، زيرا اين مساله بايد مديريت شود. اگر مصلحت کشور باشد حتي حاضر هستم استعفا بدهم، اما فعلا مساله استعفا مطرح نيست.

وي ادامه‌ داد: من نمي‌دانم چرا وزارت ورزش و جوانان مساله ابطال انتخابات را به مجامع بين‌المللي کشانده است و به فدراسيون جهاني تيراندازي نامه زده است؟ مساله‌اي که مي‌تواند در خانه حل شود، چرا به بيرون کشيده شده است؟ اين مساله مي‌توانست با استعفاي من يا فرد ديگري يا به انواع ديگري حل و مديريت شود،‌ اما سوال من اين است که چرا وزارت ورزش و جوانان اين اتفاق را به مجمع بين‌المللي مي‌کشاند؟

ما بايد براي مصلحت کشور عمل کنيم. اين مساله بايد در ايران حل مي‌شد، اما وزارت ورزش و جوانان به گونه‌اي ديگر برخورد مي‌کند.

هاشمي‌در ادامه خاطر‌نشان کرد: من که در صحبت‌هايم از وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک حمايت کرده‌ام.

نمي‌دانم اين اتفاقات از کجا نشات مي‌گيرد و مساله ابطال انتخابات در حالي که در گذشته حکمش رد شده بود دوباره باز شد. حکم تجديد نظر در گذشته ابلاغ شده بود و به نوعي اين حکم رد شده و به طرفيت وزارت ورزش و جوانان اعمال شده است، اما اين که دوباره اين مساله باز شد، جاي سوال دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان