نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 رييس مجلس شوراي اسلامي:
 هيچ دستگاهي نمي‌تواند از مرکز آمار اطلاعات فردي بگيرد 

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با رئيس مرکز آمار ايران بر محرمانه بودن اطلاعات مردم در سرشماري نفوس و مسکن تأکيد کرد. به گزارش خانه ملت، رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح ديروز با رئيس مرکز آمار ايران ديدار و گفت وگو کرد. دکتر لاريجاني در اين ديدار گفت: ترديدي نيست که برنامه‌ريزي اصولي در کشور بدون داشتن آماري مطمئن امکانپذير نيست و مردم ما بايد بدانند اگر بخواهند براي اشتغال و حل مشکل بيکاري برنامه‌ريزي شود يا اختصاص اعتبارات نيازمند اطلاعاتي درست و دقيق است.

دکتر لاريجاني با بيان اينکه مرکز آمار از يک ورزيدگي خوب براي اخذ آمار برخوردار است، افزود: اگر همکاري مردم در اين زمينه وجود داشته باشد بدون شک کشور به برنامه‌هاي درست و دقيق مسلح خواهد شد؛ با توجه به مشکلات پيچيده امروز اعم از رکود، اشتغال و بهداشت و درمان نياز است تلاش جدي صورت گيرد که اين مهم جز با داشتن يک آمار روشن و منبسط به سرانجام نخواهد رسيد.

وي با يادآوري طرح آمايش سرزمين افزود: براي داشتن طرح آمايش سرزمين مدون نيازمند آماري دقيق هستيم چرا که در غير اين صورت ممکن است به سمت سرمايه‌گذاري‌هايي پيش رويم که شايد نيازي به انجام آن وجود نداشته باشد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر محرمانه بودن آمارهاي ارائه شده از سوي مردم گفت: در اين ميان اطمينان مردم امر مهمي است و بدون شک اين آمار محرمانه بوده و از آن در جايي استفاده نخواهد شد و در بحث ماليات ها نيز به گزارش مرکز آمار استناد خواهد شد.

دکتر لاريجاني تأکيد کرد: هيچ دستگاهي نمي تواند از مرکز آمار اطلاعات فردي بگيرد و مردم نيز بايد به مرکز آمار اطمينان کنند چرا که اين اطمينان نيز به عملکرد دستگاه آماري کمک خواهد کرد؛ همچنين قانون نيز مرکز آمار را از ارائه اطلاعات به بخش‌هاي مختلف منع کرده است. وي با تأکيد بر اينکه مرکز آمار نيز بايد اطمينان محرمانه بودن اطلاعات افراد را به مردم بدهد، تأکيد کرد: البته گاهي در برنامه‌هاي تبليغاتي در دوراني برداشت‌هايي از مرکز آمار ارائه مي‌شد که دقيق نبود و البته اين مهم مربوط به بدنه مرکز آمار نبود بلکه گاهي برخي‌ها مي خواستند از آن استفاده‌هاي سياسي کنند که اين خود نقصي در کار ايجاد کرد اما امروز مرکز آمار کاملاً به دنبال اجراي کامل فرمايشات مقام معظم رهبري است و آن را مبناي کار خود قرار داده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان